השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

ביטול הרשמה לפסיכומטרי

אנחנו מדברים על ביטול ההרשמה לבחינה עצמה. אם נאלצתם לבטל את ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית, עליכם לפנות למרכז הזימונים של המרכז הארצי בדוא"ל zimunim@nite.org.il או בפקס: 02-6759538 או במכתב רשום. החוק קובע כלהלן:

1. אם התקבלה הבקשה לביטול ההרשמה לבחינה עד ליום לפני סיום ההרשמה לפסיכומטרי – תמורת 15% ניכוי מדמי הבחינה;
2. אם התקבלה הבקשה יום אחרי סיום ההרשמה לבחינה (מדובר בהרשמה במועד, כמובן, ולא ההרשמה המאוחרת) – תמורת 30% ניכוי מדמי הבחינה.

אגב, אם לא באתם לבחינה, ניתן לקבל החזר של 70% אם תגישו בקשה בכתב לא יאוחר משלושה חודשים אחרי מועד הבחינה.

בהצלחה!

צוות מחקר ופיתוח
OK פסיכומטרי