ביטול הרשמה לפסיכומטרי

19 בדצמבר 2017 | שאלות נפוצות
תגים: ,

אנחנו מדברים על ביטול ההרשמה לבחינה עצמה. אם נאלצתם לבטל את ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית, עליכם לפנות למרכז הזימונים של המרכז הארצי בדוא"ל zimunim@nite.org.il או בפקס: 02-6759538 או במכתב רשום. החוק קובע כלהלן:

1. אם התקבלה הבקשה לביטול ההרשמה לבחינה עד ליום לפני סיום ההרשמה לפסיכומטרי – תמורת 15% ניכוי מדמי הבחינה;
2. אם התקבלה הבקשה יום אחרי סיום ההרשמה לבחינה (מדובר בהרשמה במועד, כמובן, ולא ההרשמה המאוחרת) – תמורת 30% ניכוי מדמי הבחינה.

אגב, אם לא באתם לבחינה, ניתן לקבל החזר של 70% אם תגישו בקשה בכתב לא יאוחר משלושה חודשים אחרי מועד הבחינה.

בהצלחה!

צוות מחקר ופיתוח
OK פסיכומטרי