השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

תקנון אתר האינטרנט של אוקיי קורסים

1 .מבוא
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של או.קיי. קורסים )להלן "אוקיי" או "הרשת"( על תכניו והשירותים
הניתנים בו מהווים הסכמה גרופת לכל תנאי התקנון הנ"ל.

2 .הגדרות
א. "האתר" אתר האינטרנט של אוקיי שכתובתו www.iok.co.il;
ב. "התקנון" – תקנון אתר האינטרנט כאמור, כפי שיעודכן מעת לעת על-ידי הרשת;
ג. "מנהל האתר" שירות לקוחות של הרשת כפי שיפורט להלן.
ד. "רישום לאתר" – הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.

3 .הוראות גלישה באתר
א. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות לא חוקיות.
ב. על הרוכש באתר למסור פרטים אישיים מדויקים שלו בלבד ולסמן בחלון המיועד לכך האם הרוכש מעוניין בעתיד לקבל עדכונים על מבצעים, הטבות או אירועים של הרשת בדואר האלקטרוני.
ג. אין למסור בטופס הנ"ל פרטים של צד ג' שלא בהסכמתו המפורשת או שלא בידיעתו המלאה.
ד. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי של הלקוח הנרשם.
ה. על הלקוח הרשום לאתר חלה האחריות לעדכן את הרשת בכל שינוי שחל בפרטיו האישיים כפי שנמסרו בטופס ההרשמה לרבות כתובת הדואר האלקטרוני. הרשת לא תהיה אחראית על אי קבלת דברי דואר אלקטרוני שנובעת מאי עדכון הפרטים כאמור.
ו. הלקוח שאישר בעת מילוי הטופס לקבל מהרשת מידע על מבצעים, הטבות ואירועים בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של הרשת ויקבל ממנה דואר אלקטרוני מעת לעת. אין הרשת מתחייבת לשלוח מידע כזה בתדירות מסוימת ואם בכלל. יחד עם זאת, אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבל מידע פרסומי ושיווקי מהרשת כאמור, לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב- 1982 .אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לרשת.
ז. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו מידע בניגוד לדין, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965 .מבלי לגרוע מכלליות האור, הרשומים לאתר מתחייבים לא לפרסם או להעביר באתר או באמצעותו מידע שקרי, פוגע ברגשות הציבור או הפרט, משמיץ, מאיים, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי מכל סוג אחר.
ח. הרשת והנהלת האתר אינן מקבלות על עצמן כל אחריות לתכנים המפורסמים על-ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע ולמחוק כל תוכן שלא יימצא לראוי לפרסום ללא הצורך בהסבר כלשהו.
ט. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא אישור בכתב מעת הנהלת האתר.

4 .הזמנה ואספה של מוצרים באתר
א. ככלל המוצרים שהמוצעים למכירה באתר זמינים במלאי בכמויות סבירות, אך טרם הזמנת המוצר כדאי לוודא כי נמצא במלאי וזמין להספקה מהירה.
ב. מבצעים והנחות באתר מוכרזים על דעתה הבלעדית של הנהלת האתר ולא ניתנים לחידוש או הארכה ללא הודעה מאת הנהלת הרשת.
ג. כל רכישה באתר תיעשה באמצעות חשבון הפיי-פל )Pal Pay )או בתשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד.
ד. בשלבי הכנת המשלוח, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי הרשת. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי .
ה. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה בפניה טלפונית לשירות הלקוחות של הרשת או בפניה באמצעות האתר.
ו. זמן אספקה של ההזמנה ועלותה הינם: )1 )באמצעות דואר ישראל )דואר רשום רגיל, בתחומי ישראל בלבד ובאחריות הבלעדית של דואר ישראל( –  דמי משלוח ואריזה 15 שקלים, דואר שליחים – דמי משלוח 35 ש"ח.
ז. בביצוע הזמנה לחו"ל ייתכן שיושתו על המוצר המוזמן היטלים, מיסים או תשלומים שונים כמתחייב במדינות הלקוח. התשלומים יחולו על הלקוח בלבד.

5 .מדיניות החלפה / החזרה של מוצרים ושירותים שנרכשו באתר

א. לא ניתן להחזיר / להחליף בחני מתכונת / ספרי לימוד או מילונים שנרכשו באתר.
ב. בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של הרשת, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ,ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של הרשת בסניף ראשי של אוקיי ברחוב חיים לבנון 30 ,תל אביב, בכפוף לתנאים הבאים: )1 )המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. )2 )ברשות המחליף קבלה של שמו. )3 )ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצר המופיע על הקבלה.
ג. תמורת המוצר המוחזר יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרכישה הרשום בקבלה.
ד. לקוח שמבקש לקבל החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט )למעט ספרים הנמכרים ללא אריזה והמוצרים המצוינים בסעיף 5.א.לעיל(, יוכל לקבלו בפניה לשירות הלקוחות של הרשת ובכפוף לתנאים הבאים: )1 )המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. )2 ) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50( .₪ 3 )יש ברשות הלקוח קבלה. )4 )ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל.
ה. אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיף 5.ד. לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 14 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפניה לשירות הלקוחות של הרשת .
ו. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים בעת המכירה.
ז. רכישת ערכות תרגול אונליין או ביטול הרכישה
ביטול רכישת חבילת תרגול אונליין אפשרי אך ורק במקרים בהם לא בוצע כל תרגול מכל סוג שהוא מהתרגילים שבחבילה שנרכשה.

בקשת לביטול תתקבל עד 5 ימים קלנדריים מיום הרכישה.
את בקשת הביטול יש להגיש בדוא"ל חוזר (שממנה קיבל הלקוח שם משתמש וסיסמה).

במקרה של ביטול כאמור דמי הביטול יעמדו על 5% מסכום הרכישה.
אופן קבלת החזר הכספי יהיה בתוך 14 ימים מיום קבלת בקשת הביטול.

ח. רכישת קורסים דרך האתר וביטול הרכישה
כל ביטול קורס ברשת אוקיי מתבצע על-פי הוראות חוק פיקוח על מכונים הפסיכומטריים, התשס"ט-2008.

  תלמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקורס, בהודעה בכתב (מייל חוזר שממנה קיבל שם משתמש והסיסמה), לפי המפורט להלן:

 עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס – בלא דמי ביטול; ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב, בלא דיחוי, לאוקיי  את החומרים שקיבל ממנו כפי שקיבל אותם מהמכון ובלא שימוש; לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד למכון את הסכום כפי שנקבע בתקנות;

מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים מהמחיר הכולל;

 עד תום שליש מהמפגשים בקורס – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל; קיבל תלמיד הנחה עקב התקשרות קבוצתית עם המכון – כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על מחצית מהמחיר הכולל.

אופן קבלת החזר כספי: תוך 14 ימים מיום קבלה בפועל של חומר הלימוד שקיבל התלמיד.

במידה ונעשה שימוש בחומרי הלימוד, ינוכה מהסכום הסופי מחירם כפי שמפורסם בחנות החברה.

6 .קניין רוחני
א. אוקיי קורסים הינה בעלת מלוא הזכויות יוצרים בקשר לאתר הרשת ולתכניו ולספרי הלימוד הנמכרים בו, לרבות מוניטין, סמלים, סיסמות, שמות מסחריים וסימני מסחר, בין אם רשומים ובין אם לאו. גולשי האתר והרוכשים אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת הרשת מראש ובכתב, באישור שני בעלי התפקידים הרלוונטיים )מנכ"ל הרשת ומנהל משותף(.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או בספרים או חומרי הלימוד שנמכרים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של אוקיי,אלא אם אוקיי התירה זאת במפורש בכתב ומראש כאמור בסעיף 6.א לעיל.

7 .מדיניות פרטיות, מאגרי מידע ודיוור ישיר
א. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של אוקיי.
ב. אוקיי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: )א( אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; )ב( אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין אוקיי ( ;ג( אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ברשת ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים; )ד( אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה
מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם "אוקיי" ו/או עם מי מטעמה; )ה( אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. במקרה הנ"ל השימוש במידע ייעשה בהקשר הפעלת האתר בלבד וללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי אוקיי פסיכומטרי בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור .
ג. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת "אוקיי",יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אוקיי פסיכומטרי או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: )א( למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה cookies" (( ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון )לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר(; )ב( לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות החברה; )ג( לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של אוקיי והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 . אוקיי  לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט .
ד. לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו .
ה. לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של אוקיי ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של הרשת.

8 .אחריות
א. החברה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי,
ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
ב. אוקיי פסיכומטרי אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם
מעוניינים לשמור.
ג. אוקיי  ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא OK רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו אוקיי ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי אוקיי ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור .
ד. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים עוינים שונים. אוקיי ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. אוקיי ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר) או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם( יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את אוקיי ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד אוקיי ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך .

9 .דרכי יצירת קשר
א. דרכי יצירת קשר עם הרשת ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של אוקיי שאלו הם פרטיו :
שירות הלקוחות של אוקיי ok@iok.co.il
טלפון: 035621561
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 ( .ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון(.
ניתן לפנות למשרדי החברה בתל אביב ובחיפה

10 .כללי
א. אוקיי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ב-אוקיי או באתר .
ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של הרשת, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .
ג. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
ד. כל התנהגות של אוקיי ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד, מלי ליצור תקדים לעתיד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
ה. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט
המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר והצלחה בבחינות!