השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

אילו נושאים כולל הפרק הכמותי של פסיכומטרי?

בהתאם לבקשתכם ריכזנו עבורכם את כל הנושאים שמופיעים בפרק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית:

חשיבה כמותית (אלגברה)
מבחני התחלקות
תכונות של מספרים
פעולות עם מספרים שלמים חיוביים
חילוק ארוך של מספרים שלמים חיוביים
פעולות חשבון בסיסיות
פעולות עם שברים רגילים
חיבור וחיסור שברים בעלי מכנה משותף
חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שונים
כפל שברים רגילים
חילוק של שברים רגילים
סדר פעולות עם שברים רגילים
פעולות עם שברים הכוללים יותר מקו שבר אחד
פעולות עם שברים עשרוניים
סדר פעולות עם שברים עשרוניים
ערך מוחלט
חיבור מספרים שליליים
חיסור מספרים שליליים
חיבור וחיסור מספרים ללא סוגריים
כפל וחילוק מספרים שליליים
חזקה עם מעריך שלם חיובי
השוואת חזקות עם מעריכים שלמים חיוביים
חזקות עם מעריך אפס או עם מעריכים שליליים
משוואות עם חזקות
שורש של מספר ותכונותיו
תכונות שורש ריבועי
חזקה עם שבר במעריך
משוואות עם נעלם אחד
מערכות של שתי משוואות עם שני נעלמים
אי-שוויונים
מערכות של אי-שוויונים עם נעלם אחד
נוסחות הכפל המקוצר
פעולות עם שברים אלגבריים
בידוד משתנה במשוואה
ביטויים ומספרים
שאלות מילוליות
פעולה מוגדרת
בעיות יחס
אחוזים
בעיות ריכוזים
בעיות תחום משותף
בעיות תנועה
שאלות מינימום-מקסימום
בעיות הספק
בעיות ממוצעים
שיטת "המאזניים"
סדרות מספריות
בעיות שעון (נדיר מאוד בשבע שנים האחרונות)
קומבינטוריקה (בעיות צירופים)
בעיות הסתברות
בעיות באותיות
שילובי מספרים

חשיבה כמותית (גיאומטריה)
זוויות וישרים
משולשים
מצולעים
שטחי מצולעים
מעגל ועיגול
מצולעים משוכללים
חישוב שטחים לא מוכרים
מערכת צירים
הנדסת המרחב

הסקה מתרשים