קורס הכנה לבחינת אמי"ר / אמיר"ם במעלות

23 ביולי 2018 | כללי

נפתחה הרשמה לקורס הכנה למועד דצמבר 2018 של בחינת אמי"ר / אמיר"ם במעלות. הקורס מסובסד על-ידי העירייה (מחיר מופחת לתושבים).

ההרשמה על בסיס מקום פנוי.