השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מדיניות פרטיות האתר

עמוד זה מכיל מידע הקשור למדיניות הפרטיות של האתר שלנו (www.iok.co.il).

מטרת העמוד להסביר מה אנחנו נוהגים לעשות ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד אנחנו משתמשים במידע הנמסר לנו על–ידי הגולשים ונאסף על–ידינו בעת השימוש באתר.

אנא הקדישו מספר דקות לקריאת ההצהרה בטרם השימוש והגלישה באתר כדי לוודא שמדיניות הפרטיות שלנו מתאימה לכם.

באתר האינטרנט של אוקיי הכנה לבחינות יש מידע, תרגול, ספרי לימוד, הרצאות מוקלטות ועוד. השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים ההודעות וההגבלים המפורטים להלן.

גישה לחומרי לימוד מוגבלת לתקופה הנמסרת העת הרכישה או לתקופת הקורס (למען הסר ספק: עד לשיעור האחרון בקורס כפי שנקבע במערכת שעות תלמיד באזור האישי באתר).

השימוש באתר בטרם תחילת הלימודים בקורס תחייב משתמש בתשלום יחסי במקרה של ביטול הקורס.

השימוש האתר ייחשב כהסכמה מצד הגולש לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי השימוש האלה.
מה אנחנו מלקטים?

בעת הגלישה באתר שלנו יתכן ותתבקשו למסור פרטי התקשרות מסוימים לצורך הזדהות או יצירת קשר אתכם, בנוגע למוצרים או שירותים שאנחנו מספקים.

מבטיחים לא לבקש מידע שלא נחוץ לנו לאספקת השירותים באתר.

בין היתר נבקש מעת לעת את הפרטים הבאים: שם מלא, מקום מגורים, כתובת דוא"ל ומספר הנייד. אין חובה למסור את הפרטים, ברם, ללא הפרטים לא נוכל לספק חלק מהשירותים הניתנים באתר.

את הפרטים שנמסרים אנו שומרים במאגר המידע של אוקיי הכנה לבחינות.

אנחנו מתחייבים לא למסור את הפרטים לגורם שלישי כלשהו ללא בקשת רשות מפורשת מכם.

במהלך הגלישה נאסף גם מידע סטטיסטי, שלא נמסר באופן אישי על–ידי הגולש, בין היתר, אזור ומדינה, ממנה נכנס הגולש, סוג הדפדפן, כתובת IP, URL המבוקש וסוג ההתקן ממנו הגולש נכנס לאתר של אוקיי.

המידע הזה אינו אישי ולא נשמר יחד עם הפרטים האישיים של הגולש.

שימוש בפרטים האישיים

השימוש בפרטים שנאספים על–ידינו במהלך הגלישה או השימוש באתר ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות זו ועל פי הוראות הדין וזאת כדי לאפשר שימוש יעיל ותקין בשירותי ומוצרי אוקיי הכנה לבחינות.

אנחנו עשויים להשתמש במידע הנוגע לסוג הדפדפן, כתובת ה–IP, סוג ההתקן כדי לשפר את חווית הגלישה והלימוד באתר ולהפיק דוחות סטטיסטיים שבעיקרם לא מזוהים אישית.

התחייבות שלא להעביר את המידע האיש שנאסף לצד שלישי כלשהו

אוקיי לא תמכור, לא תחשוף במודע, לא תספק או תשתף את הפרטים האישיים שלכם עם צד שלישי כלשהו לצורך קידום מכירות או השאת רווחים, אלא אם אישרתם במפורש אחרת.

אבטחת מידע

אנו נוקטים בכל אמצעי אבטחה וטכנולוגיה סבירים על מנת להגן על הפרטים האישיים של הגולשים מחדירה, שימוש או חשיפה לא מאושרים.

Cookies

כשתבקרו באתרנו לראשונה, האתר שולח למחשב שלכם "עוגייה" המזהה את הדפדפן בצורה ייחודית.

כפי ששמעתם בטח, "עוגייה" היא קובץ קטן שנשלח בדרך כלל בכניסתך הראשונית לאתר כלשהו. "העוגיות" דרושות לתפעול השוטף והתקין של האתר וכן לאיסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש בו, לאימות פרטים, זיהוי תלמידים, התאמה של האתר לעדיפויות הגולש ולצורכי הבטחת מידע.

ייתכן שהדפדפן שלכם מקבל "עוגיות" באופן אוטומטי, אך אם הוגדר אחרת, הדפדפן ידחה קבלת "העוגיות" או יתריע עליהן בעת השליחה.

ניתן בקלות למחות את כל "העוגיות" שאישרתם לקבל על–ידי פעולה פשוטה בדפדפן.

קישורים לאתרים אחרים

אתר שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. אתר אוקיי אינו אחראי למדיניות הפרטיות של אתרים אלה או לתוכן המצוי בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנחנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם. אנו עושים מאמץ לסמן כל עדכון כזה בסימון "עודכן לאחרונה".

במידה וייעשה שינוי מהותי שישפיע על זכויות הגולשים באתר, נבליט את ההודעה על השינוי בעמוד זה.

שאלות, תשובות ותלונות הקשורות בנושא פרטיות האתר

מדיניות הפרטיות שלנו כפופה לחקיקה ישראלית ותתפרש לפיה. אם תרצו להעיר הערה בקשר למדיניות זאת, צרו אתנו קשר בכל אמצעי שנוח לכם, פרטי הקשר ניתן למצוא בקלות באתר.

סמכות מקומית

כל פעולה משפטית העולה ממדיניות הפרטיות והשימוש באתר או קשורה עליהם תובא אך ורק בפני בית משפט בתל אביב, ישראל.

שימוש באתר:

חברת אוקיי הכנה לבחינות עושה כמיטב יכולתה כדי לשפר את חווית הגלישה והשימוש בפורטל הלימודים שלה. השימוש באתר אוקיי כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות ולקבוע בדין ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש באתר לתנאים אלה.

אנו עושים מאמצים לנסח את הטקסטים באתר בלשון רבים אך לעתים הניסוח הוא בלשון זכר וזאת אך ורק מטעמי נוחות. למען הסר ספק: כל הטקסטים מיועדים לגברים ולנשים כאחד ואנחנו מכבדים גברים ונשים כאחד.

הוראות תנאי השימוש אלו באות להוסיף על כל הוראות או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה גוברות עליהן.

אי לכן, שימוש בכל שירות או מידע באתר יהיו כפופים גם לתנאי שימוש אלה, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם, אם קיימים.

כללי:

אוקיי הכנה לבחינות רשאית להפסיק את שירותי האתר או לסגור אותו, לשנותו מעת לעת, את מבנהו, את עיצובו, את מראהו וזמינותם של שירותים והתכנים הניתנים בו ואף להוריד את האתר מהרשת וזאת מבלי ליידע את הגולשים או לבקש את הסכמתם מראש ובלבד שהשינויים האלה יעמדו בכל התחייבויות לעניין רכישת השירותים המצויים בחנות האתר.

לכן, לא תהא לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אוקיי הכנה לבחינות בקשר לכך.

השימוש בתכנים שבתשלום מוגבלים לתקופת שימוש המוגדרת בעת ההזמנה.

שירותים הניתנים לתלמידי קורסי הכנה של אוקיי ניתנים עד לסוף הקורס אליו נרשמו ונחסמים ביום סיום הלימודים.

אוקיי הכנה לבחינות איננה מתחייבת לעדכון התכנים והמידע באתר בכל עת.

אנו מבקשים לא לקבל החלטה על סמך האמור באתר, לא להסיק מסקנות באשר לגובה שכר לימוד או דמי הרשמה במוסדות להשכלה הגבוהה, מועדי בחינות או גובה דמי הרשמה לבחינות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שאתם מבקשים לעשות וכיוצא באלה מבלי לקבל מידע ויעוץ עצמאיים ממקור אחר.

בשום פנים ואופן אין לראות באמור באתר המלצה לגבי כל אחד מהמנויים לעיל ובכלל מאת אוקיי הכנה לבחינות.

איננו יכולים להבטיח כי השירות הניתן באתר לא תהיה הפרעה, שהשירות יינתן באופן רציף וללא הפסקה או הפרעה ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אוקיי הכנה לבחינות, נזקים, קלקולים, תקלות, שיבושים, כשלים בתוכנה או בחומרה או בקווי התקשורת אצל אוקיי הכנה לבחינות ומי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת ואוקיי הכנה לבחינות לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, עגמת נפש וכיוצא באלה שייגרמו לגולשים או לרכושם עקב כך.

אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי למנוע כל אי דיוק או טעות במידע או תרגול. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להתחייב כי לא יהיו כאלה באתר, על כן השימוש באתר שלנו על אחריות המשתמשים. אוקיי הכנה לבחינות איננה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, תקלה, טעות או השמטה בתכולת האתר.

אוקיי הכנה לבחינות לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב חוסר אפשרות להשתמש בו או מניעת הגישה או השימוש בו, בין אם מדובר בעילות חוזיות או עילות נזיקיות.

אוקיי הכנה לבחינות איננה אחראית לכל זק, לרבות בשל תוכנות מזיקות או יישומי תוכנה כאלה, לציוד המחשב של המשתמשים או לכל נזק רכוש אחר למשתמשים שייגרמו בשל הגישה, גלישה או שימוש באתר, בין היתר, בגין הורדת מידע מהאתר.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט של אוקיי הכנה לבחינות לרבות בעיצובו ובכל תוכנה או תוכן לימודים, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של אוקיי הכנה לבחינות או ספק התוכן שלה או שותפים מוסדיים או עסקיים שלה, לפי העניין.

אין להעתיק, להפיץ, לתרגם את תוכן האתר, במלואו או חלק או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, דיגיטלי או מכני (לרבות צילום או הקלטה) ואין ללמדו כולו או כל חלק ממנו, בשום מכון או קורס או ביה"ס או ע"י מורה בשיעור פרטי ללא אישור בכתב מהנהלת אוקיי הכנה לבחינות.

שמה של אוקיי, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (רשומים ולא רשומים) של אוקיי הכנה לבחינות הינם קניינה הבלעדי של אוקיי.

קישורים חיצוניים, תגובות ופרסומות

אוקיי וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים להעלות פרסום באתר אוקיי פרסומות ומידע מטעמם בכל דרך שתיראה לנכון.

אין למחוק, לשבש, לפגוע, להתערב או להתנגד לכל פרסומות או מידע כאמור בכל דרך או אמצעי שהם.

אוקיי הכנה לבחינות משאיר לשיקול דעתה הבלעדי הורדה או מחיקה בכל עת וללא הודעה מוקדמת מידע מסחרי, תגובה או פרסומת שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

אין אוקיי הכנה לבחינות אחראית לתקינותם של כל הקישורים המופיעים באתר או חלקם, אין אוקיי הכנה לבחינות אחראית על תקינות האתרים, אליהם הקישורים מובילים.

איננו יכולים להיות ערבים לכך שהמידע המצוי באתר הקצה אליו מוביל הקישור, מהימן או מעודכן או מלא ואיננו נושאים באחריות בקשר לכך.

חלק מהמידע באתר נמסר לנו על–ידי שותפים מוסדיים או עסקיים ואיננו אחראיים על עדכון המידע כאמור. אנו ממליצים לבדוק את מהימנות המידע ומידת העדכון שלו אצל הגופים האחראים לכך בפועל בטרם קבלת החלטות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אוקיי הכנה לבחינות איננה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או רוכש שירותים ומוצרים דרך האתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המצויים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר זה.

סמכות שיפוט מקומית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

לבית המשפט בתל–אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או נובעת ממנו.