השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

בחינת מימ"ד (בחינת קבלה למכינות)

© Jesussanz – Dreamstime.com

למה נועדה בחינת מימ"ד?
בחינת מימ"ד נועדה למיון מועמדים ללימודים במכינות קדם–אקדמיות. הבחינה בודקת האם המועמד מחזיק בידע ובמיומנויות הדרושים ללימודים קדם–אקדמיים, בשלושה תחומים: מתמטיקה, עברית ואנגלית.
ההצלחה בבחינה תלויה גם במיומנויות נוספות, כגון יכולת ארגון של סביבה לימודית נוחה, משמעת לימודית, יכולת הקשבה להוראות המורה ושקידה ראויה בביצוע שיעורי הבית.
אנו מקצים לקורסי ההכנה לבחינת מימ"ד את מיטב המשאבים שלנו. מטרתנו איננה רק לסייע לתלמיד להגיע לציון גבוה בבחינה, אלא גם להקנות לו את המיומנויות הדרושות להצלחה בהמשך לימודיו, במכינה הקדם–אקדמית בפרט ובאקדמיה בכלל.
בדרך כלל, על מנת למיין מועמדים, מוסדות הלימוד משתמשים הן בציון בחינת מימ"ד והן בציוני בחינות הבגרות.

מועדי בחינת מימ"ד
בחינות מימ"ד מתקיימות במוסדות להשכלה גבוהה. ההרשמה לבחינה ומועדי הבחינות הם באחריות המכינה אליה נרשם המועמד.

איך מתקיימת בחינת מימ"ד?
בחינת מימ"ד היא בחינה ממוחשבת אך היא אינה מצריכה ידע נרחב במחשבים. שימוש נכון בעכבר המחשב, שמשמש לסימון התשובות בבחינה, מספיק על מנת להשתתף בה.
לפני תחילת הבחינה, הבוחנים מאפשרים תרגול והתנסות בהפעלת המערכת הממוחשבת באמצעות מספר שאלות לדוגמה. מומלץ להתנסות במערכת הזאת עוד לפני כן באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (הגישה לתרגול חינמית ופתוחה לכול גולש).
בבחינה משתמשים רק בלחצן השמאלי של העכבר (לא ניתן להסתייע במקלדת או בלחצן הימני של העכבר).
המעבר בין השאלות בבחינה מתבצע באמצעות לחיצה על הכפתור "קדימה" שיופיע על המסך. ניתן גם לעבור לשאלה ספציפית בפרק על–ידי בחירה במספר השאלה המבוקשת במשבצות המופיעות בצד ימין על המסך.
להבדיל מהבחינה הפסיכומטרית, בבחינת מימ"ד ניתן לעבור לפרק הבא עוד לפני שנגמר הזמן המוקצב לפרק בו הנבחן נמצא. מעבר לפרק הבא מתבצע על–ידי לחיצה על הכפתור "לפרק הבא". אם הכפתור לא נלחץ, המעבר יתבצע אוטומטית בסיום הזמן המוקצב לפרק הנוכחי.
לאחר המעבר לפרק הבא לא מתאפשרת חזרה לפרק הקודם.
כל חומר עזר: דפי טיוטה, מילונים, מחשבונים – אסורים בבחינה (הבוחנים יחלקו דפי טיוטה עם ההגעה לכיתה בה תתקיים הבחינה).

מבנה השאלות בבחינת מימ"ד
בחינת מימ"ד היא בחינת רַב-בְּרֵרָה, שבה לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות אפשריות. על הנבחן לבחור את התשובה הנכונה ולסמן אותה על–ידי לחיצה על סימן העיגול שלצדה.
ניתן לשנות את הבחירה על–ידי לחיצה על עיגול שמשויך לתשובה אחרת. הסימון החדש ימחק את הסימון הקודם.
המערכת של בחינת מימ"ד מאפשר סימון תזכורות. אם המועמד, מסיבה כלשהי, מבקש לחזור לשאלה מאוחר יותר, עליו ללחוץ על הכפתור "סימון תזכורת" לצד השאלה. כתוצאה מכך, השאלה תסומן בצורה מיוחדת במשבצות עם מספר השאלה.

מבנה בחינת מימ"ד ומרכיביה
בחינת מימ"ד מורכבת משישה פרקים שעוסקים בשלושת התחומים הבאים: מתמטיקה, עברית ואנגלית (שני פרקים בכל תחום). בתחילת כל פרק מופיע מספר השאלות בפרק והזמן המוקצב לפתרונו. על המסך יופיע גם שעון המונה את הזמן הנותר לסיום הפרק. על מנת להצליח בבחינת מימ"ד נדרשת, בין היתר, בקרה הדוקה על הזמן שחלף מתחילת הפרק, תוך התחשבות בסוג השאלות שנענו עד כה וסוג השאלות שנותרו למענה.
משך בחינת מימ"ד הוא כשעתיים וחצי (כולל התדרוך).
כאמור, בחינת מימ"ד היא בחינת רַב-בְּרֵרָה שבה לכל שאלה ארבע תשובות מוצעות ורק אחת מהן היא הנכונה (יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר). השאלות בפרק בדרך כלל מסודרות בסדר קושי עולה.
שימו לב: על אף הדמיון הצורני, בחינת מימ"ד איננה הבחינה הפסיכומטרית: הן מבחינת רמת הקושי של התרגילים והן מבחינת מרכיבי הבחינה, שתי הבחינות נבדלות זו מזו. יש נושאים שמופיעים בבחינה הפסיכומטרית ולא מופיעים בבחינת מימ"ד (לדוגמה: שאלות הגיון, שאלות באותיות, שאלות הנדסת מרחב, כתיבה אקדמית ושאלות אחרות). גם ההפך נכון, לדוגמה, במימ"ד יש שאלות על סדרות חשבוניות, נושא שלא מופיע בבחינה הפסיכומטרית.
זאת הסיבה שחומרי הלימוד של אוקיי נכתבו במיוחד להכנה לבחינת מימ"ד, ברמה ובהיקף הנחוצים להכנה איכותית.
• עברית בבחינת מימ"ד
בפרקי עברית נבדקים הכישורים המילוליים של הנבחן הדרושים ללימודים אקדמיים: אוצר מילים (עושר לשוני), יכולת הבנה של קטעי קריאה ברמה אקדמית ושליטה בשפה (שאלות השלמת משפטים, שאלות מילים וביטויים ושאלות מסוג הבנת הנקרא).
• מתמטיקה בבחינת מימ"ד
על מנת להצליח בפרק זה, דרושה שליטה במושגי היסוד המתמטיים, יכולת חישובית ויכולת לנתח נתונים המוצגים על גבי תרשים או טבלה.
הרמה של הבחינה בפרק מתמטיקה בדרך כלל אינה חורגת מרמת הידע של תלמידי כיתות ט' בבתי הספר בישראל.

רשימת הנושאים של הפרק המתמטי בבחינת מימ"ד:
אלגברה
סדר פעולות חשבון
מבחני התחלקות
חזקות ושורשים
ביטויים אלגבריים
משוואות / מערכות משוואות
אי-שוויונים
בעיות מילוליות
מספרים שלמים
בעיות יחס
בעיות אחוזים
בעיות ממוצעים
בעיות תנועה
בעיות הספק
סדרות
תחומי חפיפה
בעיות צרופים
בעיות הסתברות

גיאומטריה
ישרים וזוויות
משולשים
מלבן וריבוע
עיגול ומעגל
תיבה וקובייה
הסקה מתרשים / גרף / טבלה

בכל פרק מתמטי ניתן להסתייע בדף של מושגים ונוסחות. אין להשתמש במחשבון.

אנגלית
בפרק אנגלית בבחינת מימ"ד נמדד אוצר המילים של המועמד והיכולת שלו לקרוא ולהבין את קטעי הקריאה האקדמיים באנגלית. בפרק מופיעות שאלות מסוג השלמת משפטים והבנת הנקרא.
בשאלות השלמת משפטים נבדקת יכולת המועמד לשלב מילים בתוך משפט ובשאלות הבנת הנקרא נבדקת יכולת המועמד להבין קטעי טקסט קצרים בנושאים אקדמיים שונים.
בחינת מימ"ד איננה מעריכה את בקיאותו של המועמד בדקדוק באנגלית או את יכולתו לכתוב באנגלית.

טיפים לנבחנים בבחינת מימ"ד
חשוב לענות על כל השאלות, גם אם חלק מהשאלות נענו בניחוש: תשובה נכונה משפרת את הציון ותשובה לא נכונה איננה גורעת ממנו. יש לסיים את סימון התשובות לפני תום הזמן המוקצב לפרק. אחרי סיום הזמן המוקצב, לא תוכלו לעשות זאת.
יש לקרוא את השאלות בעיון רב: קריאה מוקפדת הן של השאלות והן של ההוראות מונעת טעויות.
נהלו את הזמן נכון!
בקורס הכנה לבחינת מימ"ד אנחנו מלמדים כיצד יש לחלק את הזמן המוקצב בין פרקי הבחינה השונים וגם על אופן חלוקת הזמן בין סוגי השאלות השונים בכל פרק. לכל סוג שאלה זמן פתרון מומלץ משלו ויש להקפיד על העמידה בזמנים האלה.
וותרו על שאלות שאתם לא מצליחים לפתור.
גם בלימודים האקדמיים היכולת לוותר על חלק מהחומר לטובת החלק האחר חשובה להצלחה. אם נתקלתם בשאלה שאינכם מצליחים לפתור, יש לסמן ניחוש כלשהו מבלי להתעכב על השאלה יתר על המידה. זכרו: יש לכם סיכוי של אחד מתוך ארבע לנחש את התשובה הנכונה.
לכל שאלה בפרק משקל שווה. לכן, כדאי לבדוק האם אחרי שאלה שנראית לכם קשה יש שאלות שאתם יודעים לפתור. אם בסוף הפרק יוותר לכם זמן, נסו לחזור לשאלות שסימנתם בהן ניחוש ולפתור אותן.
אם אינכם יודעים את התשובה הנכונה, נסו לפסול תשובות לא נכונות ולהגיע לתשובה הנכונה (שיטת אלימינציה).

ציוני הבחינה
חישוב הציונים בבחינת מימ"ד נעשה בשלושה שלבים:
ראשית, מחשבים את מספר התשובות הנכונות בכל פרק (ציון הגלם).
לאחר מכן, מחשבים את מספר התשובות הנכונות בכל תחום וזאת כדי לערוך השוואה בין נבחנים שונים במועדי בחינה שונים. הציונים מתורגמים לציונים בסולם אחיד שתקף מעבר למספר מועדי בחינה.
השלב השלישי והאחרון בחישוב הציונים בבחינת מימ"ד הוא מתן ציון כללי בבחינה בסקאלה שנעה בין 50 ל–650 נקודות. הציון הממוצע נע בין 400 ל–424 נקודות.
מה משקפים הציונים של בחינת מימ"ד?
מטרת הבחינה היא למפות מועמדים עם הסיכוי הטוב ביותר לסיים בהצלחה את הלימודים במכינה הקדם–האקדמית ולהשתלב לאחר מכן באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
כל מכינה רשאית לקבוע מהו הציון העובר בבחינה על מנת להתקבל אליה. כמו כן, המכינה רשאית לקבוע ציוני בחינה שמאפשרים קבלה "על תנאי" או לקבל מועמד על סמך החלטה של וועדת חריגים. אין אחידות בין המכינות הקדם–אקדמיות בישראל באשר לציוני הסף בבחינת מימ"ד ותנאי הקבלה האחרים.

מתי מתפרסמים הציונים?
בדרך כלל הציונים מתפרסמים תוך 10 ימים מיום הבחינה. הציונים מתפרסמים ע"י המוסד הלימודי בו נבחן המועמד. ניתן לעיין בציונים דרך האתר של המרכז הארצי על סמך מספר תעודת הזהות של המועמד ומספר האסמכתא שקיבל בתחילת הבחינה (כדאי לצלם ולשמור אותה). הציונים לא נמסרים טלפונית.

חשד להעתקה והזמנה לבחינה חוזרת
לעתים, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת. לרוב, הדבר מעיד על חשש להעתקה. חשש זה עשוי להתבסס על כך שמועמד נבחן פעמיים בבחינה וקיבל ציונים שונים בתכלית בשני המועדים. בנוסף, עשוי להיווצר חשש להעתקה כאשר יש התאמה חריגה של תשובות נכונות ולא נכונות בין שני נבחנים באותה הכיתה.
הבחינה החוזרת מתקיימת במשרדי המרכז הארצי בירושלים. הציון עבור הבחינה המקורית מוקפא עד לסיום הבירור. במידה והמועמד יקבל בבחינה החוזרת ציון דומה לציון שקיבל בבחינה המקורית, הציון הסופי שלו יקבע על-פי הבחינה המקורית. אם יתגלה פער גדול בין הציונים , המועמד לא יקבל ציון כלל. במקרה זה, המועמד רשאי לגשת לבחינה במועד אחר.

הצלחה בבחינת מימ"ד
ההצלחה בבחינת מימ"ד תלויה בלימוד יסודי של נושאי הליבה בשילוב טכניקות פתרון מהיר והקניית מיומנויות הדרושות ללימודים אקדמיים.
קורסי ההכנה של אוקיי משלבים טכנולוגיה מתקדמת, לימוד מקוון, ספרי הלימוד המקיפים ביותר בתחום והוראה מקצועית על–ידי מורים מנוסים.
במהלך הקורס נלמדים כל הנושאים וסוגי השאלות הרלוונטיים לבחינה. כמו כן, נלמדות הטכניקות שמסייעות להתמודד עם הבחינה בהצלחה.
כדי להפיק את המרב מקורס ההכנה לבחינת מימ"ד, יש להגיע לכל השיעורים, להקדיש זמן ראוי לביצוע שיעורי הבית ולצפות בשיעורי הווידאו באתר.
לתלמידים שבוחרים ללמוד באופן עצמאי, ניתנת האפשרות לרכוש את ספרי הקורס או לרכוש גישה לשיעורי ה- VOD באתר.

חדש: קורס הכנה לבחינת מימ״ד ZOOM-Live
https://iok.co.il/he/product/meimad-online-course