השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

חוברת יע"ל: בחינת מתכונת

הוצאה לאור: 2019, 24 עמודים.
מחיר:50 ש"ח :::::  גירסה דיגיטלית: 25 ש"ח
החוברת מיועדת לנבחנים בבחינת יע"ל (ידע של עברית).

החוברת כוללת בחינה אחת מלאה (כולל פרק פיילוט) ומטלת כתיבה עם תשובות נכונות ופתרון מטלת הכתיבה לדוגמה.

פרקי רב-ברֱרה כוללים תרגילים משלושה סוגים: השלמת משפטים, הבנת הנקרא ושכתובים במתכונת של הבחינה הארצית (22 תרגילים בפרק). הזמן המוקצב לכל פרק הוא 20 דקות.

בבחינת יע"ל  למטלת הכתיבה, להבדיל מהבחינה הפסיכומטרית, מוקצבים רק 15 דקות, אך הדרישות להיקף החיבור נמוכות משמעותית – 12-15 שורות לעומת 25-50 בפסיכומטרי.

ההכנה הטובה ביותר לבחינת יע"ל דומה ללימודים באולפן עברית והקריטריון הקובע הוא אוצר מילים של מועמד.

חומר לימוד נוסף לקראת הכנה למבחן יעל