השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

650+

Спецкурс для абитуриентов, поступающих на элитарные факультеты израильских Вузов

Программа данного курса предназначена для талантливых и амбициозных учеников.

Условия зачисления на курс: собеседование и высокий балл на пробных экзаменах

מערכת שעות

איך אנחנו מלמדים?

Специальный учебный материал, составленный на основе задач повышенной сложности по всем темам психометрического экзамена

Высокий темп обучения, специальные техники решения заданий

Высокоэффективная работа в малых группах

מה אומרים עלינו?


למידע והרשמה

מענה טלפוני בימים א'-ה': 9:00-17:00