השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

איזו בחינה עדיפה – SAT או פסיכומטרי באנגלית (משולב)?

SAT (Scholastic Aptitude Test – מבחן יכולת לימודית) הוא מבחן דמוי פסיכומטרי ישראלי, המשמש כמבחן כניסה לאוניברסיטאות ולמכללות בארה"ב. הפסיכומטרי הישראלי בתחילת דרכו התבסס על SAT במידה ניכרת.

מבחן  SATנוצר ב-1901. ל-SAT משקל של 50% מכלל השיקולים (בין השיקולים האחרים: ציוני התיכון, קורות חיים, המלצות) בקבלה לאוניברסיטאות הגדולות בארה"ב.

הגוף שאחראי לקיום הבחינה וכתיבת התכנים, בדומה למרכז לבחינות ולהערכה הישראלי הוא Collage Board. SAT מתקיים שבע פעמים בשנה בארה"ב ועוד מספר מועדים במדינות אחרות בעולם. הבחינה כוללת כ-200 שאלות ב-10 פרקים בשלושה תחומים:

  1. כתיבה (Writing) – מטלת כתיבה אחת ושני פרקים לזיהוי טעויות דקדוקיות ותיקון משפטים ופסקות;
  2. מתמטיקה (Mathematic) הנושאים דומים לאלה שבפסיכומטרי הישראלי: אלגברה, גיאומטריה, הנדסת מרחב, אך יש גם 9 שאלות בפרק שהן שאלות פתוחות (כותבים פתרון ולא שאלות רב-בררה).
  3. קריאה (Reading) – שאלות השלמת משפטים ושאלות לקטע קריאה.

להבדיל מפסיכומטרי, כל פרק מוערך בין 200-800 נקודות (ולא המבחן כולו). לעתים הנבחנים מדברים על סכום שלושת הציונים (600-2400 נקודות).

כעבור חודש מקבלים את הציון.

ובכן, האם הבחינה SAT עדיפה על פסיכומטרי? ל-SAT מספר יתרונות:

  1. ניתן להיבחן בבחינת SAT כל פעם (ברצף), להבדיל מפסיכומטרי, בו צריך לדלג מועד אחד בין ההיבחנויות.
  2. ב-SAT אפשר להשקיע רק בפרק אחד (הציון הוא דיפרנציאלי, כלומר, אם קבלת ציון טוב בחלק המילולי, בבחינה הבאה אתה יכול להשקיע בלימוד מתמטיקה ולשפר רק אותה וכך "לגרד" את הציון הסופי הנדרש).

החיסרון של בחינת SAT הוא שפקולטות לרפואה לא מקבלות את SAT כחלופה, לכן מי ששוקל ללמוד רפואה או מקצועות הסמוכות – רוקחות, למשל, עדיף שייבחן בפסיכומטרי (משולב אנגלית). לכן מועמד ששוקל ללמוד רפואה בישראל חייב להיבחן בפסיכומטרי.

נשמח לתת מידע מפורט למועמדים בטלפון 1800650700

  1. (שדה חובה)
  2. (שדה חובה)