השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

פסיכומטרי. Zoom Live.

מס׳ קבוצה: 2127

מערכת שעות

December, 2020
January, 2021
February, 2021
March, 2021
April, 2021
היום
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
1 jan
1 jan
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17א', 17 ינואר 16:30-17:30פסיכומטרי. השיעור הראשון. Vadim Ainbinderא'17/01 16:30-17:30
17
18
18
19ג', 19 ינואר 16:30-21:002. שיעור Vadim Ainbinderג'19/01 16:30-21:00
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24א', 24 ינואר 16:30-21:003. שיעור Vadim Ainbinderא'24/01 16:30-21:00
24
25
25
26ג', 26 ינואר 16:30-21:004. שיעור Vadim Ainbinderג'26/01 16:30-21:00
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31א', 31 ינואר 16:30-21:005. שיעור Vadim Ainbinderא'31/01 16:30-21:00
31
1 feb
1 feb
2ג', 2 פברואר תאריך סיום הרשמה לבחינהג'02/02ג', 2 פברואר 16:30-21:006. שיעור Vadim Ainbinderג'02/02 16:30-21:00
2ג', 2 פברואר 16:30-21:006. שיעור Vadim Ainbinderג'02/02 16:30-21:00
2
3
3
4ה', 4 פברואר 16:30-21:007. שיעור Vadim Ainbinderה'04/02 16:30-21:00
4
5
5
6
6
7א', 7 פברואר 16:30-21:008. שיעור Vadim Ainbinderא'07/02 16:30-21:00
7
8
8
9ג', 9 פברואר 16:30-21:009. שיעור Vadim Ainbinderג'09/02 16:30-21:00
9
10
10
11ה', 11 פברואר 16:30-21:0010. שיעור Vadim Ainbinderה'11/02 16:30-21:00
11
12
12
13
13
14א', 14 פברואר 16:30-21:0011. שיעור Vadim Ainbinderא'14/02 16:30-21:00
14
15
15
16ג', 16 פברואר 16:30-21:0012. שיעור Vadim Ainbinderג'16/02 16:30-21:00
16
17
17
18ה', 18 פברואר 16:30-21:0013. שיעור Vadim Ainbinderה'18/02 16:30-21:00
18
19
19
20
20
21א', 21 פברואר 16:30-21:0014. שיעור Vadim Ainbinderא'21/02 16:30-21:00
21
22
22
23ג', 23 פברואר 16:30-21:0015. שיעור Vadim Ainbinderג'23/02 16:30-21:00
23
24
24
25ה', 25 פברואר 16:30-21:0016. שיעור Vadim Ainbinderה'25/02 16:30-21:00
25
26
26
27
27
28א', 28 פברואר 16:30-21:0017. שיעור Vadim Ainbinderא'28/02 16:30-21:00
28
1 mar
1 mar
2
2
3ד', 3 מרץ 16:30-20:3018. שיעור Vadim Ainbinderד'03/03 16:30-20:30
3
4ה', 4 מרץ 16:30-21:0019. שיעור Vadim Ainbinderה'04/03 16:30-21:00
4
5
5
6
6
7א', 7 מרץ 16:30-21:0020. שיעור Vadim Ainbinderא'07/03 16:30-21:00
7
8
8
9ג', 9 מרץ 16:30-21:0021. שיעור Vadim Ainbinderג'09/03 16:30-21:00
9
10
10
11ה', 11 מרץ 16:30-21:0022. שיעור Vadim Ainbinderה'11/03 16:30-21:00
11
12
12
13
13
14א', 14 מרץ 16:30-21:0023. שיעור Vadim Ainbinderא'14/03 16:30-21:00
14
15
15
16ג', 16 מרץ 16:30-21:0024. שיעור Vadim Ainbinderג'16/03 16:30-21:00
16
17
17
18ה', 18 מרץ 16:30-21:0025. שיעור Vadim Ainbinderה'18/03 16:30-21:00
18
19
19
20
20
21א', 21 מרץ 16:30-21:0026. שיעור Vadim Ainbinderא'21/03 16:30-21:00
21
22
22
23
23
24
24
25ה', 25 מרץ תאריך הבחינהה'25/03
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
1 אפריל
1 אפריל
2
2
3
3