השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

כתיבה אקדמית – חיבור פסיכומטרי

הספר מפרט כיצד יש לכתוב את החיבור בבחינה הפסיכומטרית.
230 עמודים

ספר מודפס — 98
גישה און ליין לשנה — 32

הבחינה הפסיכומטרית נפתחת במטלת חיבור שמטרתה לבחון את יכולתו של הנבחן להתבטא בכתב באופן אשר הולם את סגנון הכתיבה האקדמי. במסגרת המטלה, על הנבחנים לנסח מאמר עמדה שעוסק בסוגיה חברתית, משפטית, מוסרית, פוליטית ועוד. הצלחה במטלה נסמכת על הבנה טובה של הסוגיה הנידונה, פיתוח של רעיונות וטיעונים רלוונטיים לסוגיה, זיהוי קונפליקטים שהסוגיה מציפה וניסוח מסקנה שקולה ומנומקת. הספר "כתיבה אקדמית" מפרט את מגוון סוגי החיבורים שהנבחן עשוי להתבקש להתמודד עמם. בנוסף, הספר מכיל תרגולים אשר מקיפים את כל האספקטים של כתיבת החיבור: זיהוי הסוגיה הנידונה, פיתוח וביסוס של טיעונים, שימוש מדויק ויעיל בכלים לשוניים, ועוד.

סל קניות

סל קניות