השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

ספר פסיכומטרי במבוא למתמטיקה (אנגלית/משולב)

Introduction to Mathematics

ספר תיאוריה ותרגול שנועד לריענון ושיפור של ידע מתמטי יסודי.

241 עמודים.
מהדורה מעודכנת.

Introduction to Mathematics
A theory and exercise book aimed at enabling the reader to review and improve basic mathematical knowledge.

241 pages

Revised edition

ספר מודפס — 240
גישה און ליין לשנה — 90

In the Quantitive Reasoning section of the psychometric test, candidates are required to solve complex mathematical problems of various types. Solution of these problems requires a solid knowledge of elementary mathematics, such as multiplication, the use of fractions of different kinds (simple, improper, decimal), percentages, averages and more. The book "Introduction to Mathematics" includes theoretical explanations and extensive practice for each topic. The book enables a review of existing mathematical knowledge and acquisition of new knowledge.

בפרקים הכמותיים בבחינה הפסיכומטרית, הנבחנים נדרשים לפתור שאלות מתמטיות מורכבות מסוגים שונים. מענה על השאלות הללו דורש בקיאות ביסודות מתמטיים אלמנטריים כגון: היכרות עם לוח הכפל, שימוש בשברים מסוגים שונים (פשוטים, מדומים, עשרוניים), שימוש באחוזים, חישוב ממוצע ועוד. הספר "מבוא למתמטיקה" מכיל הסברים תיאורטיים ותרגול מקיף בכל אחד ואחד מהנושאים הללו. הספר מאפשר ריענון של ידע מתמטי קיים והטמעה של ידע מתמטי חדש.

סל קניות

סל קניות