השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

הוראות שימוש במערכת יעלנט

בחינת יע"ל–נט מורכבת משני פרקים, בכל פרק 22 שאלות משלושה סוגים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא (לאו דווקא בסדר הזה).

בשאלות להשלמת משפטים יש משפט בו חסרה מילה או מספר מילים. עליכם לבחור מתוך ארבע אפשרויות התשובה את התשובה שמשלימה את המשפט המקורי בצורה הטובה ביותר ולסמן אותה בלחיצת כפתור העכבר או בחירת מספר במקלדת.

בשאלות של ניסוח מחדש נתון משפט. עליכם לבחור מתוך ארבע התשובות המוצעות את התשובה שתוכנה הוא הדומה ביותר למשפט הנתון ולסמן את המשפט הנתון בלחיצת כפתור העכבר או בחירת מספר במקלדת.

בשאלות של הבנת הנקרא עליכם לקרוא טקסט אקדמי קצר (160–200 מילים), לענות על השאלות אחריו ולסמן את התשובות הנכונות בלחיצת כפתור העכבר או בחירת מספר במקלדת.

לכל שאלה ארבע אפשרויות התשובה, עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר.

הזמן המוקצב לכל פרק הוא 20 דקות. אין הפסקה בין הפרקים.

ניתן לחזור לשאלה באותו הפרק על–ידי לחיצת כפתור על מספר השאלה המבוקשת במפת הפרק בחלק העליון של המסך.

בתום הזמן המוקצב לפרק ראשון, המערכת תעבור לפרק שני. אם תחליטו לסיים את הפרק לפני תום הזמן, עליכם ללחוץ על "לפרק הבא", אמנם אנחנו לא ממליצים לעשות זאת אלא לעבור שוב על התשובות לצורך בדיקה.

שימו לב: אחרי המעבר לפרק הבא לא תתאפשר החזרה לפרק קדום.

אחרי סיום הבחינה לחצו על כפתור "סיים", אחרת התוצאות לא יישמרו.