השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

כתיבה אקדמית (תחביר פסיכומטרי)

הספר מפרט כיצד יש לכתוב את החיבור בבחינה הפסיכומטרית.

לראשונה נוספה מטלת כתיבה למטלות הבחינה הפסיכומטרית בספטמבר 2012 והיא הפרק הפותח את הבחינה.המטלה איננה חיבור במובנו הקלאסי אלא משימת כתיבה אקדמית, האמורה לבחון את יכולות ההבעה של המועמד ורמת מוכנותו לכתיבת עבודות אקדמיות, כגון סמינריונים ועבודות מחקר, באוניברסיטה.כתיבה אקדמית משמשת לשם הצגת רעיון, הבאת טיעונים, ביסוסם ומסקנות. רעיון מרכזי בכתיבה אקדמית יכול להיות תפיסה, דעה, תופעה, גישה, מקרה ודיון בהשלכותיו וכדומה.

 

לרכישה