השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

רקע
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אחראי על קיום הבחינה הפסיכומטרית ועל טוהר הבחינה.
תהליכי הבדיקה של מהימנות ציוני הבחינה
בשל הרגישות הגבוהה של הנושא והחשיבות הרבה של שמירה על טוהר הבחינה, פיתח המרכז הארצי מערכת כלים ובדיקות, המיושמים הן ביום הבחינה והן לאחריה, בתהליך חישוב הציון.
בין היתר, נעשים הצעדים הבאים:
השוואות בין דפי התשובות של נבחנים שונים;
בין ציוני הבחינה לציונים הקודמים של אותו הנבחן;
בין כתבי היד שעל דפי התשובות;
בדיקה של דיווחי משגיחים שנכחו בבחינה.
קיימת אגדה אורבנית על כך, שכל מי שמשפר משמעותית את הציון שלו, מוזמן לבחינה חוזרת – זה לא נכון. רוב התלמידים שבאים ל-OK פסיכומטרי לשפר את הציון, משפרים את הציון בצורה משמעותית, אך לא כולם מוזמנים להיבחן מחדש.
מטרת הבדיקות היא להבטיח את טוהר הבחינה ולשמור על הגינות הערכה. אנחנו ברשת OK ממליצים להימנע מכל מעשה לא תקין במהלך הבחינה – מוטב להשקיע במהלך הקורס בלימודים, מאשר לנסות לחפש "קיצורי דרך" – זה אף פעם לא משתלם. המשך…