השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

דו"ח סיכום 2011 של המכון הארצי לבחינות והערכה

עפ"י נתוני המכון הארצי לבחינות והערכה, בשנת 2011 ניגשו לפסיכומטרי בסה"כ כ-76400 נבחנים (לעומת 72800 ב-2010). הבחינות מועברות בחמישה מועדים במהלך השנה, כאשר הגדול ביניהם הוא מועד אפריל (כ-23000 נבחנים) והקטן ביותר – מועד פברואר (כ-9000 נבחנים).

הציון הכללי הממוצע של נבחנים בשפה העברית הינו 566. ההבדלים בציוני פסיכומטרי כלליים בין המועדים השונים הסתכמו ב-14 נקודות (בין הציון הגבוה (571) במועדי אפריל ודצמבר 2011 והציון הנמוך (557) במועד יולי 2011). היות וציוני הנבחנים מחושבים בהשוואה לקבוצת ייחוס קבועה, אין להסיק מההבדלים שמועד זה או אחר היה קל או קשה מהאחרים – בסה"כ מדובר בתנודה מקרית. ממוצעי הציונים בפרקים השונים עומדים על 104 (מתוך 150) בפרק מילולי ואנגלית, ו-108 בפרק כמותי.

הממוצע בקרב נבחנים בעברית שניגשים לבחינה בפעם הראשונה הינו 555; ממוצעים בקרב נבחנים בפעם שנייה ושלישית הינם 586 ו-601 בהתאמה.

יש קשר בינוני בין ציוני הבגרות (וכן ציוני גמר בי"ב) לציון הכללי וציוני הפרקים השונים בפסיכומטרי. ממצא זה הגיוני למדי, היות והסיבה לקיומה של הבחינה הפסיכומטרית היא הצורך במדד אלטרנטיבי/משלים לבגרויות (למרות שהיא בודקת כישורים דומים). לקבלת תמונה כללית, אפשר להזכיר שהציון הממוצע בבגרויות הינו 87.

הציון הממוצע בקרב הנבחנים שדיווחו על מצב כלכלי מתחת לממוצע עמד על כ-540, לעומת לציון ממוצע של כ-580 בקרב נבחנים שדיווחו על מצב כלכלי מעל הממוצע. לאור הסטטיסטיקה יש לזכור כי אוכלוסיות שלמות זכאיות למלגות והקלות משמעותיות בשכר לימוד בגין קורסי הכנה לפסיכומטרי. רשת או.קיי., בשיתוף עם עיריות ומועצות אזוריות רבות, מובילה מאבק הוזלת מחירי הקורסים לתושבי פריפריה, כדי לשפר את הנגישות להשכלה הגבוהה בישראל.

אחד הפערים המהותיים בין אוכלוסיות שונות של נבחנים הינו הפער בין הגברים לנשים. כ-40% מהנבחנים בשנת 2011 הם גברים ו-55% – נשים (5% החסרים לא דיווחו את מינם). הציון הממוצע של גברים הנבחנים בשפה העברית גבוה ב-39 נקודות ממוצע הנשים (בדומה לשנים הקודמות). מגמה זו הפוכה למגמה הקיימת בציוני בגרות (בהם הנשים מקבלות ציונים גבוהים יותר – 88.5 לעומת 86.5). המכון הארצי מסביר פער זה ע"י כך, שהגברים הנבחנים אינם מייצגים את כלל הגברים, אלא את בעלי היכולת הגבוהה יותר שפונים ללימודים אקדמאיים. שיעור הנשים הבוחרות להיבחן גבוה יותר, ולפיכך ניתן לשער שקבוצת הנבחנות כוללת חלק גדול יותר של נשים בעלות יכולת נמוכה יחסית. לטענת המכון הארצי, בהשוואה שהתבצעה בין קבוצות נשים וגברים בגודל זהה שנלקחו מן החלק העליון של ההתפלגות הציונים, הפער בין הגברים והנשים מצטמצם באופן ניכר ומגיע ל-5 נקודות בלבד (אם כי לא ברור כיצד נעשתה ההשוואה והאם ניתן לראות בכך תיקון אמיתי של המצב).

אוקיי פסיכומטרי – יחידת מחקר פיתוח