השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מתי יתפרסמו ציוני הפסיכומטרי?

אחרי הבחינה אנחנו יוצאים מהכיתה, מתאוששים רגע או שניים, הלחוצים שבינינו משווים תשובות ואת מה שכתבנו במטלת הכתיבה, אך כעבור רבע שעה כולנו עסוקים אך בשאלה אחת מרכזית: נו, מתי הציונים?

בדרך כלל הציונים מתפרסמים תוך 30 ימים, אך ביום הראשון, כשהשמועה נפוצה, השרת של המרכז הארצי קורס לרוב. הציונים נשלחים גם בדואר אלקטרוני, בכמה פעימות ביום הבחינה. לכן בוודאות נדע את הציון אחרי 35-40 ימים.

איך מתבצע תהליך הבדיקה בפסיכומטרי?

בדיקת מטלת הכתיבה בפסיכומטרי

תוך 24 שעות מיום הבחינה כל טפסים הנבחנים כבר נסרקים ומועברים למאגר משותף בשרת של המכון הארצי. מעריכים מוסמכים, בדרך כלל סטודנטים לתארים מתקדמים, מקבלים הודעה על כך וקוד גישה לממשק הבדיקה. הם מתחילים את עבודתם. המאגר פתוח לכל מעריך רשום, תשלום עבודתם – שעתי, בחירת טופס לבדיקה – אקראי, כך שהמעריך איננו יכול לבחור חיבור לבדיקה. רוצה לשפר את החיבור שלך?

המרכז הארצי מסוגל לעקוב אחרי כמות הבודקים בו-זמנית, יעילות עבודתם והזמן שעורכת בדיקת חיבורים אצל כל אחד מהמעריכים. כאשר אין הבדלים משמעותיים בין ציוני שני מעריכים על אותו החיבור, סכום הציונים מוזן בעמוד הנבחן (אך לא מתפרסם עדיין, עד לסיום הבדיקה של פרקי רב-בררה).

מדוע לא מתפרסמים ציוני חיבורים בנפרד מהציון המילולי?

למכוני פסיכומטרי קל לשחזר את נושאי החיבור ולכן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה לא יכול לחזור על אותם הנושאים בבחינות עתידיות. זאת אומרת שאין "פיילוט" במטלת הכתיבה. לעתים הנושאים קלים יחסית ולעתים – להיפך. לכן אחרי כל בחינה נעשות בדיקות השוואתיות מקיפות בין הישגי הנבחנים בפרקי הרב-בררה בחלק המילולי ובין הישגיהם במטלת הכתיבה. במקרים בהם קיים שוני עקרוני בין שני הפרמטרים, מתקבל "פקטור", שעשוי לשפר או עלול להריע את ציוני החיבורים. לכן מתפרסם לא הציון הנפרד בגין החיבור, אלא הציון הכולל בגין פרק המילולי והמשקל הקובע הוא לחלק של רב-בררה.

בדיקת טפסי רב-בררה

כאן הכל פשוט: אחרי הבחינה כל הטפסים מועברים למרכז הארצי, שם 6 מתוך 8 פרקי רב-בררה נבדקים אוטומטית על-ידי סורקים מיוחדים והציון מועבר ישירות לעמוד הנבחן באתר המרכז הארצי. כאשר הבדיקות וההשוואות מושלמות, הציונים מתפרסמים.

לנו נשאר להתאזר בסבלנות ולקוות.

באיחוליי הצלחה בבחינה

צוות מקצועי,

או.קיי. פסיכומטרי