השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

שינויים צפויים בחינה הפסיכומטרית

IN בבחינה

החל מאוקטובר 2012 תתווסף מטלת כתיבה לתחום החשיבה המילולית (חיבור עיוני), לו יוקדשו 30 דקות. הזמן המוקצב לשמונת פרקי הבחינה הנוספים יתקצר ל-20 דקות לפרק (במקום 25), ישתנה הרכב השאלות בפרקים מילולי וכמותי.

ב-30 דקות מועמדים יתבקשו לכתוב חיבור בין 25 ל-40 שורות. החיבור יבדוק יכולות שונות של נבחן, ביניהן הבנת הנקרא, עושר לשוני, הסקת מסקנות מנתונים, זיהוי טענות שיש בהן סתירות פנימיות ועוד.

OUT בבחינה:

‏א)  מפרקי החשיבה המילולית יוצאו סוגי השאלות "מילים וביטויים" ו"החלפת אותיות".

ב)  מפרקי החשיבה הכמותית יוצא פורמט השאלות מסוג "השוואות כמותיות".

ג)  בפרקי האנגלית יקטן מספר השאלות, אך תוך שמירה על כל סוגי השאלות.

יתרונות השינויים

החישוב החדש של ציוני הבחינה יכול להקל על מועמדים להתקבל לחוגים מסוימים, בהם דרישה מוגברת לידע בתחום ריאלי או בתחום הומני.

חסרונות השינויים

לפי המרכז הארצי: "ההערכה של מטלה פתוחה, למשל, מורכבת ויקרה יותר מבדיקה ממוחשבת של גיליון תשובות סגורות, והיא מחייבת מעריכים בשר ודם." – רוב הסיכויים, שמחיר השתתפות בבחינה יעלה בצורה משמעותית החל מאוקטובר 2012.