השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מי צריך את פרקי הפיילוט בפסיכומטרי?

הבחינה הפסיכומטרית כוללת מטלת כתיבה (חיבור) ושמונה פרקי רב-בררה. אולם שניים מתוך שמונת הפרקים אינם משמשים לחישוב הציון והם נקראים "פרקי הפיילוט".

אז מי צריך את פרקי הפיילוט? לפרקי הפיילוט שתי מטרות. המטרה הראשונה היא השוואה בין מועדים שונים של הבחינה. אחת השיטות לבקרה על אחידות רמת הבחינה היא הוספת פרק שכבר הופיע בבחינה ישנה ובדיקה כי התוצאות המתקבלות בו דומות לתוצאות בבחינות הקודמת.

ציוני הפרק יכולים, למשל, להעיד על כך שהנבחנים במועד הספציפי ברמה גבוהה יותר או נמוכה יותר מהרמה הכללית של הנבחנים בשאר הבחינות וכן לסייע בהשוואת רמות קושי בין פרקי הבחינה האחרים. התוצאות עשויות להילקח בחשבון בקביעת מקדם הציון הכללי.

המטרה הנוספת היא בדיקת איכותן שאלות חדשות שמועמדות להיכלל במבחנים עתידיים.  בפרקי הפיילוט לעתים נבחנות שאלות חדשות, ובהתאם ליכולת הנבחנים לענות עליהן, ניתן לקבוע האם אלו שאלות שמתאימות ברמתן למבחן הפסיכומטרי, או שהן קלות או קשות מידי ולא מתאימות לפסיכומטרי.

המרכז הארצי לבחינות והערכה טוען כי לנבחנים אין דרך לדעת איזה פרק הוא פרק הפיילוט. אך אנחנו, עם הניסיון של 20 שנות הכנה, יודעים זאת בוודאות כבר במהלך הבחינה. תלמיד מן המניין צריך להתייחס לכל פרק בפסיכומטרי כאילו הוא נכלל בציון ואין להסיק משום מידע או רושם מוטעה כי מדובר בפיילוט וניתן לוותר עליו. כדי לזהות את פרקי הפיילוט בוודאות דרוש ניסיון של שנים בעולם הפסיכומטרי.