ציון הבחינה הפסיכומטרית

25 בדצמבר 2017 | שאלות נפוצות
תגים: , , , , ,

התפלגות הציונים בפסיכומטרי הוא בין 200 ל-800 נקודות. הציון הוא יחסי, כך שככל שבאותו המועד ובאותו הנוסח של המועמד נבחנים אתו יותר אנשים שרמתם נמוכה יותר, כך ציונו, עם אותו מספר תשובות נכונות, גבוה יותר, ולהיפך (עיקרון יחסיות הבחינה). העיקרון מאפשר למצע את תוצאות הבחינות הפסיכומטריות ולשמור על הרמה האחידה שלה.

חשוב להבין, כי כל תלמיד שמתחיל להתכונן לפסיכומטרי, מתחיל בתחרות מול כל מי שמתכונן לאותו המועד: ככל שיחד אתו ייבחנו יותר תלמידים, שרמתם תהיה נמוכה משלו, כך ציונו יהיה גבוה יותר ולהיפך. לכן יש להשקיע את המירב בלימודים.
הציון הממוצע בין כל המועדים הוא כ-530, היינו החלק הגדול מהנבחנים – מקבלים ציון קרוב לזה. כ-15% מכלל הנבחנים מקבלים ציון גבוה מ-600 ורק כ-2% – ציון גבוה מ-700. המטרה של קורס פסיכומטרי של OK – להביא אתכם למיצוי המקסימלי של הפוטנציאל הלימודי שלכם.

בעבר קבלו הנבחנים רק ציון אחד, כללי, בו לחלק הכמותי היה משקל של 40%, לחלק מילולי – 40% ולאנגלית 20%. עם השנים גברו קולות שהצביעו על החלוקה הלא הוגנת של משקלם של הפרקים. בשנת 2012 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הציע סכלה חדשה, משולשת, של ציונים: ציון כללי, ציון עם דגש כמותי וציון עם דגש מילולי. (המשך…)

טיפים לנבחנים בפסיכומטרי

21 בדצמבר 2017 | שאלות נפוצות
תגים: , , , , , ,

זכרו: שילמתם על ההרשמה לפסיכומטרי וזכותכם לעבור את הבחינה כחוויה נעימה. אם תכירו את הזכויות והחובות שלכם, תוכלו למקסם את הסיכוי לקבל ציון גבוה מהפעם הראשונה.

ובכן: הבחינה מתקיימת חמש פעמים בשנה, על-פי כללים הבאים:

1. ניתן להיבחן בפסיכומטרי מועד כן, מועד לא (לעתים מחריגים את חובת הדילוג של מועד בפסיכומטרי, בהכרזה מיוחדת, זה קורה פעם בכמה שנים).

2. בדרך כלל הציון הגבוה בין כל המועדים הוא הציון הקובע את סיכויי הקבלה.

3. הבחינה מתקיימת בבוקר (9:00) ובמועדים הגדולים גם אחה"צ – ב-14:30. קיימת שמועה כי הבחינות הגדולות קשות יותר – זאת שמועה בלבד. כל הבחינות ברמת קושי אחידה.

4. מבחן פסיכומטרי ברוסית, אנגלית, צרפתית, איטלקית וספרדית תמיד במתקיים אחה"צ.

3. כל חומר עזר: מילונים, שעונים עם צליל (צפצוף), מחשבונים ואפילו דמי טיוטה אסורים לשימוש בבחינה (פרט למקרים, בהן קיבל הנבחן התאמות מאת המרכז הארצי).

4. ההזדהות בכניסה לאולם הבחינה היא עם תעודת זהות בלבד.

* נרשמים שנרשמו על סמך דרכון זר צריכים להביא לבחינה את הדרכון.

5. הבחינה עורכת כשלוש וחצי שעות, כדאי להביא אוכל ושתיה.

6. יש להירשם לפסיכומטרי מבעוד מועד במועדים שנקבעים על-ידי המרכז הארצי.

(המשך…)

"נותרו חמש דקות": איך לנצל את הזמן הזה בפסיכומטרי?

תגים: , , , , ,

חמש דקות לפני סיום כל פרק מכריזים על כך הבוחנים בפסיכומטרי. ברגע הזה יש לוודא כי אתם מסמנים את התשובות הנכונות במקום המתאים בדף התשובות.

למה חשוב לעשות בדיקה כזאת?

לכל פרק מוקצה מקום בדף התשובות בו יש לסמן את התשובות המתאימות לאותו הפרק. מעל המלבן המהווה את המקום המתאים לפרק הזה כתוב מספרו. הלחץ של הבחינה עלול לגרום להסטה בסימון התשובות לכן יש להקפיד על הדיוק בסימון – בפסיכומטרי זה יכול להפוך להבדל בין "התקבלתי" ל"לא התקבלתי" . (המשך…)

על הבחינה הפסיכומטרית

24 בספטמבר 2017 | כללי
תגים: , , , , , , , ,

הבחינה הפסיכומטרית נהוגה בישראל מ-1981, אך מקורם של מבחני רב-ברירה ("מבחנים אמריקאיים") עוד בראשית המאה ה-20, בתקופה של מלחמת העולם השנייה.

גידול משמעותי בכמות המתגייסים לצבא ארה"ב בתחילת המאה הקודמת חייב פיתוח כלים יעילים למיון מועמדים לתפקידי קצונה. במענה לצורך זה התפתחו מבחני תבונה, שאפשרו לנתב נבחנים לתפקידי פיקוד בהתאם ליכולותיהם. אגב, באותה התקופה מתפתחות גם מידות אחידות שאנחנו מכירים היום – ומאותה הסיבה העיקרית: גידול בכמות החיילים בצבאות וכתוצאה מכך העדר יכולת לתפור מדים לכל חייל באופן אישי.

ובדומה לבגדים במידות אחידות, גם הבחינה הפסיכומטרית לא יכולה להתאים לכולם: תמיד ניתן למצוא מועמדים ראויים, שלא מצליחים לעבור את הסף. יחד עם זאת, ברוב המקרים הבחינה מנבאת בצורה יעילה את סיכויי ההצלחה של המועמד בלימודים אקדמיים וניתן להתכונן אליה בצורה יעילה ובתקופה קצרה של שלושה-ארבעה חודשים.

בחינות פסיכומטריות נועדו לשמש כלי למיון מועמדים למוסדות הלימוד. הבחינה הפסיכומטרית הבין-אוניברסיטאית מורכבת ממבחנים הבוחנים כישורים שונים הדרושים ללמידה ברמה אקדמית. הבחינה הפסיכומטרית מאפשרת לדרג את המועמדים לפי מידת סיכוייהם להצליח בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

מספר מקומות הלימוד קטן ממספר המועמדים המבקשים ללמוד, ולכן התעורר הצורך בכלי מיון הוגן אשר יאפשר לבחור את המועמדים בעלי סיכויי הצלחה גבוהים יותר. כלי כזה נדרש להיות הוגן, כזה היאפשר הזדמנות שווה לכולם וינבא באופן המיטבי ביותר את הסיכויים להצלחה בלימודים.

מחקרים רבים מוכיחים את הקשר של ההצלחה בבחינה הפסיכומטרית וההצלחה בלימודיים לקראת התואר, במילים אחרות – ככל שהציון בפסיכומטרי גבוה יותר, כך הסיכוי שהמועמד יסיים את לימודיו – גבוה יותר.

הבחינה הפסיכומטרית משתנה מדי פעם, לפעמים לאורך השנים ולפעמים ברפורמות מקיפות וחדות. אחת הרפורמות הגדולות הייתה ב-2011, כשהשתנה לא רק אופן מתאם הערכה, אלא הרכב הבחינה.

החל משנת 2018 הבחינה הפסיכומטרית מתקיימת 4 פעמים בשנה, בחודשים אפריל *, יולי, אוקטובר * ודצמבר.

* מועדי אפריל תלויים במועדי פסח, כך שלעתים הבחינה חלה בסוף מרץ, ומועדי אוקטובר תלויים בחגי תשרי, כך שלעתים בחינה נופלת בספטמבר, יש לבדוק זאת באתר של המכון הארצי www.nite.org.il

לפי הכללים החדשים (2017), אפשר להיבחן בכל מועדי הבחינה (ברצף וללא תקופת צינון). אין הגבלה על כמות היבחנויות, לפי הסטטיסטיקה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כ-62% מכלל הנבחנים – נבחנים בבחינה בפעם הראשונה, כ-24% נבחנים בפעם השניה, 9% נבחנים בפעם השלישית, 3% נבחנים בפעם הרביעית ו-2% נבחנו ביותר מ-5 פעמים בממוצע.

הבחינה הפסיכומטרית מורכבת משלושה תחומים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. לאחרונה לחלק של החשיבה המילולית נוספה מטלת כתיבה (חיבור) שפותחת את הבחינה והיא איננה במתכונת של רב-ברירה.

חלקי הרב-ברירה מורכבים משאלות באלגברה, גיאומטריה והסקה מתרשים בחלק הכמותי ברמה של 3 יחידות מתמטיקה בבגרות עם תוספות מסוימות (לדוגמה: בגיאומטריה נפוצות שאלות מעגלים ועיגולים, נושא שלא נלמד בחלק משאלונים בבגרות במתמטיקה).

בחלק של החשיבה המילולית יש 4 סוגי שאלות: אנלוגיות, השלמת משפטים, הגיון (תחום שהתרחב לאחרונה והוכנסו בו גם שאלות מסוגים חדשים ויחד עם השלמת המשפטים, נוצרה קטגוריה חדשה של שאלות הבנה והסקה) והבנת הנקרא.

שאלות אוצר מילים, שפתחו בעבר כל חלק של חשיבה מילולית, כמו שאלות החלפת אותיות, הורדו מהבחינות הפסיכומטריות.

חלק האנגלית מורכב משלושה סוגי תרגילים: השלמת משפטים, שכתובים והבנת הנקרא.

כמות השאלות בפרקי רב ברירה היא בין 20 ל-23. הזמן המוקצב לכל פרק הוא 20 דקות ולמטלת הכתיבה – 30 דקות.

תוקף ציון הפסיכומטרי הוא ל- 7 שנים. החישוב החדש של הציון מתחלק לשלושה ציונים:

  1. ציון כללי: 40% חשיבה כמותית, 40% חשיבה מילולית, 20% אנגלית.
  2. ציון עם דגש מילולי: 20% חשיבה כמותית, 60% חשיבה מילולית, 20% אנגלית.
  3. ציון עם דגש כמותי: 60% חשיבה כמותית, 20% חשיבה מילולית, 20% אנגלית.

משקלו של חיבור בפסיכומטרי הוא 25% מהציון בחלק המילולי. לחלק האנגלית יש משקל של 20% בלבד כי בעיקרון מטרתו בבחינה היא להוות מיון: ככל שהציון עבור החלק יהיה נמוך יותר, כך המועמד ייאלץ ללמוד יותר רמות אנגלית במוסד האקדמי אליו יתקבל.

הסקאלה הכללית של הפסיכומטרי היא בין 200 ל-800 נקודות והציון הממוצע הוא 531.

ניתן להיבחן בבחינה הפסיכומטרית במספר שפות: עברית (כ-50.000 איש בשנה), ערבית (כ-20,000 איש), ברוסית (כ-750), באנגלית (מבחן משולב (אנגלית)) (כ-900), בצרפתית (כ-350) ובספרדית (כ-120 נבחנים בשנה).

אין שוני, כמובן, בין רמות הקושי של הבחינות בשפות השונות או בין המועדים השונים.

ציוני הבחינה מדווחים באופן אוטומטי לכל המוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה בארץ. ההרשמה לבחינה מתבצעת באינטרנט או דרך תשלום שובר מתאים בדואר. ניתן לשלם עבור ההרשמה לבחינה (כ-550 ₪) גם על חשבון הפיקדון הצבאי.

דיווחי ציונים נשלחים למועמדים בדואר אלקטרוני, מתפרסמים באתר של המרכז הארצי ונשלחים גם בדואר רגיל כ-35 ימים ממועד הבחינה.

במקרה של חשד העתקה המרכז רשאי לזמן מועמדי לבחינה חוזרת. לעתים שיפור משמעותי בציון יכול לגרום לכך שהמועמד יזומן לבחינה חוזרת, אך אם מדובר בשיפור כתוצאה מלימוד הוגן ולא העתקה, בדרך כלל לא מתעורר קושי להוכיח את הציון החדש.

לסיכום, הבחינה הפסיכומטרית היא צפויה, ברורה ולמרות הקושי שלה היא לא הבחינה הקשה ביותר שסטודנט ממוצע יצטרך לעבור בדרכו לקבלת תואר אקדמי.

לפרטים נוספים והרשמה

לפרטים והרשמה ניתן לפנות ל 1-800-650-700 או השאירו את פרטיכם ונציג יחזור אליכם בהקדם:

  1. (שדה חובה)
  2. (שדה חובה)
  3. (נא להכניס דוא"ל תקין)
  4. (שדה חובה)
 

איך להירשם לבחינה הפסיכומטרית?

16 ביולי 2017 | שאלות נפוצות
תגים: , , , , , ,

ישנן שתי דרכים להירשם למבחן הפסיכומטרי:

1. הרשמה באינטרנט

ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות וההערכה. ליתר פירוט ראו: תהליך ההרשמה לפסיכומטרי דרך האינטרנט.

2. הרשמה עם ערכת ההרשמה (תשלום בדואר ומשלוח מכתב רשום)

ניתן לקנות ערכת הרשמה בחנויות הספרים האוניברסיטאיות. לאחר מילוי הפרטים משלמים בדואר ושולחים את הטופס למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ליתר פירוט ראו: תהליך ההרשמה לפסיכומטרי בעזרת ערכת הרשמה

אז מה עדיף? להירשם דרך האינטרנט או בעזרת ערכת הרשמה? (המשך…)

האם כדאי לרדת מחמש יחידות מתמטיקה לשלוש?

20 במרץ 2017 | כללי,שאלות נפוצות
תגים: ,

במהלך הייעוץ לקראת ההרשמה לקורס פסיכומטרי אנחנו פוגשים מועמדים רבים שסיימו תיכון עם ציון 100 בשלוש יחידות מתמטיקה. הרוב המוחלט של אותם הפונים התחיל את דרכו בתיכון מארבע או מחמש יחידות ובהמלצת רכזת או מורה ירד לשלוש.

מי שטוען, שרמת שלוש יחידות מתמטיקה היא מספיקה לבחינה הפסיכומטרית, לא מדייק: נושאים כגון הסתברות, צירופים, זוויות במעגל ועוד לא נלמדים ברוב שאלוני הבגרות לשלוש היחידות.

נוצר הרושם כי נציג בית ספר לעתים קרובות דואג לממוצע של המוסד ולא לטובת התלמיד.

לשיטתנו, טובת התלמיד מחייבת להשקיע את המרב, כדי לסייע לכל מתקשה להישמר ברמה של ארבע או חמש יחידות במתמטיקה ולא להפוך את החיים "לקלים יותר" לכולם, מה גם, שבציון הסכם שהוא סכום של הציון הפסיכומטרי וממוצע הבגרות יש משקל גדול יותר לציון (אפילו לא גבוה) בארבע או חמש נקודות, מאשר לציון 100 בשלוש.

עורך: בוריס (בר) גייל

מנכ"ל אוקיי פסיכומטרי מאז 1996

סיכום פסיכומטרי 2015: התפרסם דוח סטטיסטי של המרכז הארצי

27 ביוני 2016 | הודעות
תגים: , , , ,

מדי שנה מפרסם המרכז הארצי מפרסם דוח סטטיסטי על הבחינה הפסיכומטרית, האחרון התפרסם השבוע ואין בו בשורות חדשות: הציונים במרכז הארץ גבוהים מהציונים בפריפריה, גברים מקבלים ציון גבוה מנשים (אגב, בבגרויות המצב הפוך, כך שסיכויי הקבלה לא נפגעים), הציון הממוצע גדל בשלוש נקודות יחסית ל-2014.

חל גידול של 1324 נבחנים (66,261 ב-2015 לעומת 64,937 ב-2014), פסיכומטרי באנגלית מוביל בממוצע (שעלה עם השנים ל-596 נקודות).

פערי הציונים בין המרכז לפריפריה נותרו דומים: תל אביב מובילה עם 587 נקודות בממוצע, השרון עם 569 נקודות, ירושלים עם 564 נקודות, חיפה 528 נקודות, דרום עם 517 נקודות. באזור הדרום ניכרת העלייה בממוצה שבמהלך 2010-2016 עלה בכ-15 נוקודת.

כפי שנקבע בדוחות האלה בעבר, נבחנים שלפחות אחד משני ההורים משכיל מקבלים ציון גבוה יותר.

ההישגים הטובים ביותר ב-2015 היו לנבחנים בטווח הגילאים 22-25 (583 נקודות) והנבחנים מעל גיל 30 קבלנו בממוצע 492.

איך לסמן את התשובות בפסיכומטרי כדי לא לאבד נקודות

3 באפריל 2016 | שאלות נפוצות
תגים: , , , , , , ,

פסיכומטרי זה תמיד לחץ של זמן. לחץ של זמן גורם ללחץ נפשי. לעיתם בחירה לא נכונה של אסטרטגית סימון התשובוה עלולה לגרום לתקלות שבסופן ימנעו מאתנו להתקבל ללימודים. על מה לשים לב בסימון התשובות?
(המשך…)

דילוג על התשובות בפסיכומטרי

30 במרץ 2016 | שאלות נפוצות
תגים: , , , , , ,

המבחן הפסיכומטרי הוא "מבחן אמריקאי" – מבחן רב-בררה, בו מקבלים נקודות על כל תשובה נכונה, ולא מפסידים נקודות על התשובה הלא נכונה.

לכן, אם נתקלתם בשאלה שאינכם יודעים את התשובה עליה- נחשו! יש לזכור כי בפסיכומטרי לפתרון כל שאלה יש לכל היותר 60 שניות לפתרון, לכן גם במקרה, בו לא הצלחתם להגיע לתשובה הנכונה תוך הזמן הקצוב, עליכם לנחש ולהמשיך הלאה.

לעתים לנבחנים יש נטייה "להתאהב" בשאלה ולבזבז עליה זמן רב – זאת אחת המלכודות הנפוצות ביותר! כל השאלות בפרק שוקלות אותו דבר, וגם אם פתרתם "שאלה יפה", אך בזבזתם עליה שלוש דקות, זה אומר שהפסדתם בפרק הזה לפחות שתי שאלות שלא תספיקו אפילו לקרוא.

הסיכוי לנחש את התשובה הנכונה בפסיכומטרי הוא  25% – סיכוי יחסית גבוה. זה לא תחליף להכנה יסודית, אלא רק גלגל הצלה. אם תלמדו לפסול תשובה אחת או שתיים מתוך ארבע התשובות, תגדילו את הסיכוי לנחש בצורה משמעותית.

(המשך…)

דברים שיש להקפיד עליהם בעת מילוי הטופס

תגים: , , , , , ,

נבחנים רבים מפסידים נקודות בפסיכומטרי מסיבות טכניות (לא מכיוון שלא ידעו את התשובה, אלא מכיוון שלא פיתחו אסטרטגיה נכונה לבחינה).

הטעויות הנפוצות ביותר:

1. אי הבנה של ההוראות

2. סימון התשובות בצורה לא נכונה

3. בלבול במספרי השאלות בסימון

4. דילוג על התשובות בפסיכומטרי

תוכלו לקרוא על כל אחד מהנושאים על-ידי הלחיצה על השורה המתאימה