השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מועדי בחינות יע"ל

מבחן יע"ל (מבחן ידע בעברית) יתקיים במועדים הבאים:

תאריך בחינת יע"ל תאריך ההרשמה האחרון למבחן יע"ל
02/07/2020 13/05/2020
02-03/09/2020 07/07/2020
11,13/12/2020 20/10/2020
24-25/03/2021 02/02/2021
01/07/2021 11/05/2021
01-02/09/2021 06/07/2021

קורס הכנה למבחן יע"ל
ספרי הכנה למבחן יע"ל