השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

בחינת יע"לנט (הגרסה הממוחשבת של בחינת יע"ל).

ב–14 בספטמבר 2020, התקיימה באוניברסיטת תל אביב בחינת יע"לנט לתלמידי התוכנית תק"א של מנהל הסטודנטים.

בחינת יע"לנט היא בחינה ממוחשבת הזהה בתוכנה לבחינת יע״ל למעט ההבדלים הבאים: בבחינת יעלנט שני פרקי רב–ברירה בפרק הסגור ולא שלושה כמו בבחינת יעל (אחד הפרקים בבחינת יע"ל הוא פרק "הפיילוט" שלא נכלל בציון).

מומחי רשת אוקיי הכנה לבחינות משתתפים בבחינות יעל הרגילות מדי מועד פסיכומטרי והפעם מחבר ספר ההכנה לבחינת יע"ל שלנו, בוריס גייל, הוזמן על–ידי מנהל הסטודנטים לחוות את החוויה של הבחינה הממוחשבת ולבחון את מידת ההתאמה של הבחינה הארצית הן מבחינה החזותית והן מבחינת התכנות למערכת התרגול של אוקיי.

בוריס גייל מספר:

  • מבחינת האווירה הכללית, נראה כי בבחינת יעלנט שוררת אווירה רגועה יותר – היום, לדוגמה, הבחינה התקיימה רק בשתי כיתות קטנות באוניברסיטת תל אביב והתנהלה בסדר מופתי.

להבדיל מזה, ביום הבחינה הפסיכומטרית, אחריה מתקיימת בחינת יעל הרגילה, הקמפוסים הומי אדם והאווירה לטעמי מלחיצה יותר.

הכניסה לאוניברסיטת תל אביב בימי המגיפה מתאפשרת רק במסכות ואחרי בדיקת חום. יותרה מזה, הבוחנים המליצו לא להסיר את המכסות גם במהלך הבחינה. זה חידוש יחסית למועדי האביב והקיץ, בהם לאחר הכניסה לאולם היה ניתן להסיר את המסכה.

על שולחנות בכיתות עמדו מחשבים ניידים של המרכז הארצי (היו גם מחשבים עודפים לגיבוי). קיצורי הדרך במקשים – חיפוש, לדוגמה, היו מושבתים.

ממשק הבחינה דומה לתרגול באתר של אוקיי למעט ההתייחסות למדידת הזמנים.

נראה כי המדידה אצלנו הוגנת יותר: זמן קריאת ההוראות והעתקת הנושא של החיבור בבחינה הארצית היו על חשבון הנבחן.

נוסף על כך בבחינות של אוקיי אחרי בחירת התשובה הנכונה הנבחן מועבר באופן אוטומטי לשאלה הבאה ובמערכת של מאל"ו יש לבחור תחילה את התשובה ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "קדימה" (היינו, כפל פעולות עבור כל שאלה).

הרמה של העברית בבחינה הייתה גבוהה כמו תמיד – ללא פשרות. כבר בתרגילים הראשונים הופיעו מילים קשות ומבנים תחביריים מורכבים. נאה היה לראות כי רוב המילים הקשות למדנו בקורסי ההכנה לקראת הבחינה ודנו במבנים התחביריים הנפוצים בכתיבה האקדמית לעומק.

בכיתה בה נבחנתי, היו 12 נבחנים סך הכול ולפחות חמישה נוסחי הבחינה שונים. נושא החיבור אצלי היה לא רק קרוב לליבי, אלא חזר במידה מסוימת על הנושא בבחינה הרגילה ב–6 בספטמבר. הוספנ לחומרי הלימוד שלנו נושאים ברוח הנושאים שהיו היום בבחינה.

מבחינת נקודת ההתחלה של הבחינה, כל סטודנט היה רשאי להתחיל את הבחינה בזמנו החופשי, בתום עיון בהוראות ופתרון שאלות לדוגמה (הזמן המירבי לכך שהוקצב הוא 30 דקות). נבחן שלא מכיר את הבחינה ואכן מבזבז 30 דקות מזמנו על פרק ההוראות מכביד על עצמו בצורה ניכרת ומתעייף לשווא.

על פי ההוראות, ניתן לסיים את הבחינה מוקדם יותר (לעבור לפרק הבא לפני תום הזמן, אם כי הדבר לא מומלץ, עדיף לבדוק עוד פעם את התשובות במקום למהר).

בבחינה בה נבחנתי, היו שני פרקי רב–ברירה זהים מבחינת המינון (6 השלמות משפטים, 6 ניסוחים מחדש, 5 שאלות לכל אחד משני הטקסטים) והדבר הולם את המינון בבחינת יע"ל שהייתה בקיץ. יש לציין כי לחלק מהתלמידים בכיתה שלי היו פרקים עם מינונים שונים מאלה – שינוי מינון סוגי השאלות דבר מוכר ונפוץ ביע"ל.

אינני מתיימר לקבוע באופן חד–משמעי האם קל יותר להיבחן ביע"ל או ביע"לנט: מחד בבחינת יע"ל הרגילה נוח להיעזר בחוברת לסימון ובטיוטה, מאידך בבחינה הממוחשבת המעקב לאחר הזמן קל ונגיש (יש שעון עצר בתצוגה שמראה כמה זמן נותר).

יתרה מזה, בבחינת יע"לנט פרק רב פרירה אחד פחות, דבר שללא ספק חוסך כוח ואנרגיה לחיבור שמחכה בסוף הבחינה.

אחרי שיחות עם הבוגרים אני לא יכול להסתיר את שביעות הרצון שלנו ממידת ההתאמה הגבוהה בין חומרי הלימוד שלנו ורמתם והרמה של הבחינה הארצית, לא היו בבחינה שאלות שלא תרגלנו בקורס ורוב המילים היו מוכרות לבוגרים של אוקיי.

אני מאחל לכל מי שנבחן היום הצלחה, שפה אקדמית תקינה ותחילת הלימודים האקדמיים בקרוב! שנה טובה!

 

בברכה,

בוריס גייל