השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

ספר פסיכומטרי במבוא למתמטיקה (צרפתית)

Introduction aux mathématiques
ספר תיאוריה ותרגול שנועד לריענון ושיפור של ידע מתמטי יסודי.

170 עמודים.

150

Il est possible que vous avez déjà oublié certaines règles de calcul, des formules et des théorèmes, car les années scolaires sont longtemps derriere vous.
Ce livre va vous rappeler ce qui a été oublié, renforcer les connaissances déjà acquises, et, peut-être, apprendre des nouvelles matières

סל קניות

סל קניות