השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

ספר פסיכומטרי באנגלית (צרפתית)

English section
ספר הכנה לבחינה הפסיכומטרית בצרפתית. פרק אנגלית
124 עמודים

172

Le livre donné représente une analyse détaillée de tous les chapitres de la section «Langue anglaise», et contient des explications bien précises concernant les méthodes psychométriques utilisées pour trouver la réponse correcte.

סל קניות

סל קניות