השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

הרכב פרקי הבחינה הפסיכומטרית

במבחן הפסיכומטרי שמונה פרקים, שניים מהם פרקי פיילוט שאינם משמשים לחישוב הציון (על תפקידם של פרקי הפיילוט תוכלו לקראו כאן). הציון הסופי, אם כן, נקבע לפי שישה פרקים: שני פרקי חשיבה מילולית, שני פרקי חשיבה כמותית, ושני פרקי אנגלית.

פרק ראשון של פסיכומטרי הוא מטלת כתיבה. הזמן המוקדש לו הוא 30 דקות. אחריו באים 8 פרקים שמורכבים מ- 20-23 שאלות "אמריקאיות" (או בעברית תקנית – שאלות רב-ברירתיות) והזמן המוקצב לכל אחד מן הפרקים הוא 20 דקות בדיוק. לפיכך זמן הבחינה הפסיכומטרית הכוללת 8 פרקים הוא 190 דקות, שהן שלוש שעות ו-10 דקות.

המשך…