השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

הפרק הכמותי של מבחן GMAT בודק את יכולת החשיבה הכמותית של הנבחן ומכיל שאלות מתחום אלגברה, שאלות מילוליות וגיאומטריה. זה מזכיר את פסיכומטרי עם הרחבות בתחומים הבאים: סטטיסטיקה, משוואות ישר, משוואות ריבועיות, סדרות ועוד.

חלק משאלות בנויות בצורה שלא מוכרת מהבחינה הפסיכומטרית, צורה שמחייבת שיטות פתרון אחרות מאלה של פסיכומטרי. גם רמת הקושי של שאלות גבוהה יותר ב-GMAT: מספרים בשאלות פחות נוחים, החישובים מסובכים יותר (מכפלות מספרים גדולים וכדומה) – כל זאת ללא המחשבון, כמו בפסיכומטרי.

השאלות ארוכות יותר, מרובות נתונים, עמוסות יותר. יש לקחת בחשבון אפוא גם את עניין השפה: לא כל המושגים מובנים ומוכרים.

מחצית השאלות בפרק הכמותי משויך לסוג של DATA SUFFICIENCY. זה נושא שלא מופיע בבחינה הפסיכומטרית ודורש לימוד יסודי ושונה מהשיטות המוכרות מהעולם הפסיכומטרי.

הפרק המילולי (Verbal).

  • רוב המוסדות האקדמיים בארץ שמלמדים MBA אינם מתייחסים לציון עבור החלק המילולי ב-GMAT.

הפרק מורכב מסוגי השאלות הבאים:

הבנת הנקרא (Reading Comprehension):

בדומה לפסיכומטרי, הנושאים לקטעי הקריאה לקוחים ממאמרים מדעיים בתחומי דעה שונים, כגון ביולוגיה, היסטוריה, כלכלה, כימיה, משפט, רפואה או גיאוגרפיה.

השאלות בודקות את יכולת ההסקה של הנבחן מקטע קריאה.

חשיבה ביקורתית (Critical Reasoning):

השאלות בודקות את היכולת הביקורתית של הנבחן ויכולתו לגבש תכנית פעולה על סמך הנתונים. בחלק הזה ישנן שאלות הטענה המוסתרת, חיזוק / החלשה של המסקנה על-ידי העובדות, גילוי הרעיון המרכזי של הקטע, מציאת הקשר שבין הטיעונים – ודרכי הפעולה על סמך הטיעונים שבשאלה.

תיקון משפטים (Sentence Correction):

שאלות מהסוג הזה בוחנות את השליטה של הנבחן בשפה האנגלית הן מבחינה הדקדוקית והן מהבחינה הלשונית והסמנטית. הנבחן נדרש לתקן משפטים בהם יש שגיאות דקדוקיות, סגנוניות ולהציע את הדרך הטובה ביותר בה אמור היה להיכתב המשפט המקורי.

מטלת הכתיבה (Analytical Writing Assessment):

במטלת הכתיבה נבחן מקבל קטע, בו מוצגים טיעונים מסוימים ועליו להעריך את ההיגיון העומד מאחורי הטיעונים. על הנבחן להראות חשיבה ביקורתית טובה, יכולת פרשנות אקדמית ויכולת הבעה בכתב. הזמן המוקצב למטלת הכתיבה הוא 30 דקות. הבדיקה מתבצעת על-ידי שני גורמים: אנושי ומערכת בדיקה ממוחשבת. בדומה למטלת כתיבה בפסיכומטרי, אם תוצאות הבדיקה לא תואמות בצורה קיצונית, נשלחת המטלה למעריך אנושי נוסף שדעתו קובעת.

הציון מדורג בסכלה של 0-6 עם קפיצות ציון של חצי נקודה.

חשיבה משולבת (Integrated Reasoning):

הפרק הוא חדש יחסית, נוסף למבחן GMAT בשנת 2012. החלק הזה מודד את יכולת הנבחן להסיק מגרפים וטבלאות. חלק זה כולל 12 שאלות (בדרך כל שאלה מורכבת מכמה סעיפים) והזמן המוקדש לו הוא 30 דקות.

גם הציון עבור הפרק הזה לא נדרש לקבלה למוסדות אקדמיים בישראל.