השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

הרכב פרקי הבחינה הפסיכומטרית

במבחן הפסיכומטרי שמונה פרקים, שניים מהם פרקי פיילוט שאינם משמשים לחישוב הציון (על תפקידם של פרקי הפיילוט תוכלו לקראו כאן). הציון הסופי, אם כן, נקבע לפי שישה פרקים: שני פרקי חשיבה מילולית, שני פרקי חשיבה כמותית, ושני פרקי אנגלית.

פרק ראשון של פסיכומטרי הוא מטלת כתיבה. הזמן המוקדש לו הוא 30 דקות. אחריו באים 8 פרקים שמורכבים מ- 20-23 שאלות "אמריקאיות" (או בעברית תקנית – שאלות רב-ברירתיות) והזמן המוקצב לכל אחד מן הפרקים הוא 20 דקות בדיוק. לפיכך זמן הבחינה הפסיכומטרית הכוללת 8 פרקים הוא 190 דקות, שהן שלוש שעות ו-10 דקות.

הבחינה הפסיכומטרית כוללת מטלת כתיבה ושמונה פרקים. בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לפתרונו. כל פרק רב-בררה עוסק באחד משלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית. הפרקים מורכבים משאלות "רבות ברֵרה", שבהן עליכם לבחור בתשובה הנכונה ביותר מארבע החלופות.

חשיבה מילולית

פרקי החשיבה המילולית בודקים  את הכישורים המילוליים של הנבחן, בין היתר: העושר הלשוני, יכולת חשיבה לוגית, יכולת הסקה מנתונים, יכולות ביקורתיות והבנת הנקרא.

פרקי החשיבה המילולית מחולקים לפי הנושאים הבאים:

  • 1. שאלות אנלוגיות (6 שאלות בד"כ)
  • 2. שאלות השלמת משפטים (3 שאלות בד"כ)
  • 5. שאלות היגיון (8 שאלות בד"כ, המתחלקות גם הן לסוגים שונים)
  • 6. הבנת הנקרא (6 שאלות בד"כ)

סך הכל 23 שאלות בכל פרק חשיבה מילולית.

חשיבה כמותית

תחום החשיבה הכמותית נבדקות יכולות המועמד בתחום הכמותי, הכולל הסקה מגרפיים ותרשימים, אלגברה ושאלות מילוליות וגיאומטריה.

פרקי החשיבה הכמותי מתחלקים לפי הנושאים הבאים:

  • 1. שאלות ובעיות (שאלות מנושאים מתמטיים מגוונים, 15 שאלות בד"כ)
  • 2. הסקה מתרשים (היכולת להסיק מסקנות על סמך תרשימים או טבלאות, בד"כ 4-5 שאלות)

סך הכל 20 שאלות בכל פרק חשיבה כמותית.

אנגלית

הפרק בוחן את יכולות המועמד בתחום השפה האנגלית, בין היתר: אוצר מילים, שליטה בשפה, הבנת הנקרא.

פרקי האנגלית מתחלקים לפי הנושאים הבאים:

  • 1. השלמת משפטים (כאן נבדק למעשה אוצר המילים)
  • 2. ניסוח מחדש (היכולת לזהות משפט שקול המנוסח באופן שונה)
  • 3. שאלות הבנת הנקרא (2 קטעי הבנת הנקרא קצרים בד"כ)

פרקי האנגלית כוללים בד"כ 22 שאלות.

הבחינה כולה

הבחינה כולה כוללת אם כן 6 פרקים הכוללים כ-130 שאלות עליהם ניתן הציון, ועוד שני פרקי פיילוט הכוללים כ- 45-42 שאלות נוספות (תלוי באילו פרקים מדובר: כמותי, מילולי או אנגלית).