השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

ציון הבחינה הפסיכומטרית

התפלגות הציונים בפסיכומטרי הוא בין 200 ל-800 נקודות. הציון הוא יחסי, כך שככל שבאותו המועד ובאותו הנוסח של המועמד נבחנים אתו יותר אנשים שרמתם נמוכה יותר, כך ציונו, עם אותו מספר תשובות נכונות, גבוה יותר, ולהיפך (עיקרון יחסיות הבחינה). העיקרון מאפשר למצע את תוצאות הבחינות הפסיכומטריות ולשמור על הרמה האחידה שלה.

חשוב להבין, כי כל תלמיד שמתחיל להתכונן לפסיכומטרי, מתחיל בתחרות מול כל מי שמתכונן לאותו המועד: ככל שיחד אתו ייבחנו יותר תלמידים, שרמתם תהיה נמוכה משלו, כך ציונו יהיה גבוה יותר ולהיפך. לכן יש להשקיע את המירב בלימודים.
הציון הממוצע בין כל המועדים הוא כ-530, היינו החלק הגדול מהנבחנים – מקבלים ציון קרוב לזה. כ-15% מכלל הנבחנים מקבלים ציון גבוה מ-600 ורק כ-2% – ציון גבוה מ-700. המטרה של קורס פסיכומטרי של OK – להביא אתכם למיצוי המקסימלי של הפוטנציאל הלימודי שלכם.

בעבר קבלו הנבחנים רק ציון אחד, כללי, בו לחלק הכמותי היה משקל של 40%, לחלק מילולי – 40% ולאנגלית 20%. עם השנים גברו קולות שהצביעו על החלוקה הלא הוגנת של משקלם של הפרקים. בשנת 2012 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הציע סכלה חדשה, משולשת, של ציונים: ציון כללי, ציון עם דגש כמותי וציון עם דגש מילולי.
על-פי החישוב החדש, כל נבחן מקבל שלושה ציונים, בהם החלוקה כלהלן:

  1. כללי: 40% כמותי, 40% מילולי, 20% אנגלית;
  2. דגש כמותי: 60% כמותי, 20% מילולי, 20% אנגלית;
  3. דגש מילולי: 20% כמותי, 60% מילולי, 20% אנגלית.

מי שמחליט, איזה ציון ייחשב, היא הפקולטה המיועדת, ולא המועמד, וההבדלים בין שלושת הציונים בדרך כלל אינם גדולים .

כל נבחן מ-1991 רשאי לפנות למרכז הארצי ולבקש חישוב ציון מחודש. במקרה, בו למועמד חסרות כמה נקודות בודדות, החישוב החדש יכול לפתוח דלת להשכלה הגבוהה.
באגרת של המרכז הארצי, שמבשרת על הציון, כתוב" "לדוגמה". לא ברור, מדוע המרכז משתמש בנוסח הזה, אך הציון המודגש הוא הציון האמתי של המועמד.
כל פרק נמדד גם בסכלה של 50-150. זה משקף את רמת ההצלחה בפרקי כמותי, מילולי ואנגלית. המרכז הארצי איננו מנפיק ציון מפורט למטלת הכתיבה, כך שאין כל דרך לדעת, מה הציון שהמועמד קיבל בה. הסיבה לכך היא שבמטלת הכתיבה אין פרקי הפיילוט, ולעתים המטלה היא קשה למדי או קלה למדי ולכן הציון המנחה בפרק המילולי הוא הציון עבור הפרקים של רב-בררה (הציון הזה הוא הציון הקובע במקרה של אי-התאמה קיצונית בין הציון עבור מטלת הכתיבה והחלק הרב-בררה).
על הערכה של מטלת הכתיבה הרחבנו כאן.
בדרך כלל המוסדות להשכלה גבוהה מקבלים את הציון הגבוה ביותר, כך שמי שניגש לשיפור ציון, לא מסתכן.
ניתן להיבחן בפסיכומטרי מועד כן, מועד לא (בערך פעם בחצי שנה).

אנו מאחלים הצלחה לכל הנבחנים ונשמח להעניק יותר מידע לכל המתעניינים.

  1. (שדה חובה)
  2. (שדה חובה)