השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

סימון תשובות בצורה נכונה במבחן הפסיכומטרי

סימון תשובות בצורה לא נכונה במבחן הפסיכומטרי, עלול להביא לאיבוד נקודות רבות במבחן, ואפילו לאיבוד כל הנקודות.

נבחנים רבים נבחנים בבחינה הפסיכומטרית בכל מועד ובדיקת טפסי התשובות שלהם לא נעשית באופן ידני, אלא על ידי קורא אופטי המיועד לכך. השימוש בקורא האופטי מחייב את הנבחנים לסמן את התשובות בצורה כזו שיוכל הקורא לקרוא אותן בצורה תקינה ויש לך דרך אחת לעשות זאת.

עפרון HB-2

הדבר הראשון שיש להקפיד עליו הוא בחירת העיפרון בו נסמן את התשובות. עליכם להביא לבחינה עיפרון ברכות HB2 בלבד (מידת הרכות מסומנת על העיפרון).
הקורא האופטי מיועד לקריאת תשובות שסומנו בעזרת העפרון ולא בעזרת העט או טוש.
סימון התשובות בעיפרון ממידת רכות אחרת עלול לשבש את קריאת התשובות ולגרום לאבדן היקוד.

סימון כפול של תשובות ומחיקה

אם סימנתם 2 תשובות בעמודה אחת, השאלה נפסלת. האפשרות היחדה לתיקון סימון כזה היא מחיקת התשובה הקודמת היטב, וסימון תשובה אחרת. מחיקת התשובה לא מספקת עלולה לפסול את השאלה, לכן הקפידו להביא מחק נקי שתאם מיומנים להסתייע בו.
הקפידו שלא לסמן סימונים נוספים מלבד התשובות בדף. הסימנים הנוספים מלבד התשובות עלולים לגרום לטעויות בקריאה האופטית ולפסילת חלק מן התשובות.

השחרה מלאה של התשובה הרצויה

רק השחרה מלאה של התשובה תיקרא על-ידי הסורק בוודאות כתשובה שסימנתם. הסימונים האחרים עלולים לפסול את התשובה כליל .
אין להקיף את התשובה בעיגול, לסמן באיקס, או בכל סימון אחר (ראו הדמייה). רק השחרה מלאה, מובטח שתיקרא היטב על ידי הסורק.

בהצלחה בבחינה הפסיכומטרית!

צוות מחקר ופיתוח,

OK פסיכומטרי