השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מבחן יע"ל: מידע לנבחנים

על הבחינה
בחינת יע"ל היא בחינה עצמאית. היא לא חלק מהבחינה הפסיכומטרית והציון בגינה איננו מהווה חלק מהציון הפסיכומטרי. הבחינה נועדה למי שנבחן בפסיכומטרי לא בעברית ולא סיים בגרות בישראל (מקצועות הלשון והספרות). מטרת הבחינה – למיין מועמדים בהתאם לרמת ידע של עברית.

בבחינה שני פרקים עיקריים: בחלק ראשון תרגילי רב-בררה (4 אפשרויות תשובה לכל שאלה) ובחלק השני – מטלת כתיבה קצרה. בחלק של רב-בררה שלושה פרקים, מתוכם שניים נכללים בציון ואחד משמש לניתוח סטטיסטי ("פיילוט"). בפרק של רב-בררה שלושה סוגי תרגילים: השלמות משפטים, שכתובים והבנת הנקרא. לקנות חוברת בחינת יעל המלאה.

איך נרשמים?

כל מי שרשום לבחינה הפסיכומטרית לא בעברית רשאי להיבחן בבחינת יע"ל ללא עלות נוספת וללא תהליך הרשמה נוסף (על ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית). אחרי סיום הבחינה הפסיכומטרית הבוחנים יציעו למי שמעוניין, להישאר במקום ולהיבחן בבחינת יע"ל.

מי שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית, יכול להשיג את טפסי ההרשמה לבחינה בפנייה ישירה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. אין ערכת הרשמה נפרדת לבחינת יע"ל.

בבחינת יע"ל ניתן להיבחן פעם ב-35 ימים (לא ניתן להיבחן בשתי בחינות שמספר הימים ביניהן הוא קטן מ-35).

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

חישוב הציונים בפרקי שאלות רב-הברֵרה – סכום התשובות הנכונות בחלק זה הוא ציון הגלם. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו במועדים שונים ובנוסחים שונים – ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ – 50 עד 150.

חישוב ציוני החיבור (מטלת הכתיבה) – את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.

חישוב הציון הכללי

הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.סולם הציונים הכלליים בבחינת יע"ל גם הוא מ-50 עד 150.

מה משמעות הציונים?

בבחינת יע"ל אין ציון "עובר" ואין ציון "נכשל". הציונים משמשים כדי לקבוע אם יחויבו הנבחנים בלימודי עברית, ואם כן – באיזו רמה. בדרך כלל יש צורך לסיים רמה "ו'" של אולפן עד לסיום שנת לימודים ראשונה.

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שדיווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

ציוניכם ידווחו לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאוניברסיטת בר-אילן, לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, לאוניברסיטת תל-אביב, לטכניון, למכללה האקדמית עמק יזרעאל, למכון וינגייט – המכללה לחינוך גופני, למכללה האקדמית אחווה, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, למכללה האקדמית תל-חי, למכללת סמינר הקיבוצים ולמרכז האקדמי רופין.

 

דיווח הציונים לנבחנים

הציונים ידווחו לנבחנים בדואר אלקטרוני או בדואר ישראל בתוך 45 יום מיום הבחינה לפי הכתובת הרשומה בטופס ההרשמה. אם לא התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים אך ורק בדרך זו. אם התנגדתם לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתכם אך ורק בדואר ישראל.

בנוסף, אפשר לקבל דיווח ציונים לבית הנבחן עד שלושה חודשים מיום הבחינה ללא תשלום.

תוכלו לראות את ציוניכם גם באתר זה, סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד, על פי פרטים אישיים מזהים: מספר הזהות ומספר האסמכתה. מספר זה מופיע באישור ההרשמה לבחינה (של הנבחנים שנרשמו באתר המרכז) או בראש הספח "קבלה לנבחן" שנשאר ברשותם של הנבחנים שנרשמו בטופס הרשמה בבנק לאחר תשלום דמי הבחינה, בזימון לבחינה ובאישור לנבחן הניתן בסוף הבחינה. מדור ציונים אינו מוסר בטלפון מספרי אסמכתה לנבחנים. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים.

דוח הציונים כולל את הפרטים האלה:

הציונים בכל אחד משני החלקים: החלק של פרקי שאלות הבררה והחלק של החיבור;

ציון יע"ל הכללי, המבוסס על שקלול הציונים בשני חלקי הבחינה.

הזמנה לבחינה חוזרת

בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון שיחושב לכל נבחן ישקף נאמנה את יכולתו. לעיתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה, או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת מחליט המרכז על המשך הטיפול במקרה. על פי רוב, ההזמנה לבחינה  חוזרת נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה בנועד מאוחר יותר.

בהצלחה בבחינה!