השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מהי המשמעות של ציון הבחינה הפסיכומטרית?

הציון הפסיכומטרי  מדרג את המועמדים לקבלה לחוגי הלימוד השונים במוסדות אקדמאיים, וקובע לגבי כל מועמד האם יש באפשרותו להתקבל לחוג הלימודים בו הוא חפץ. סף הקבלה לחוגים נקבע על פי שיקולים של מספר המועמדים לחוג, מספר המקומות הפנויים בחוג, ורמת המועמדים. לפיכך ציון פסיכומטרי גבוה מגביר את סיכוייכם להתקבל לחוג הלימודים בו תהיו מעוניינים ללמוד.

דיווח ציוני הבחינה

ציון הבחינה מועבר באופן אוטומטי, תוך 45 יום מיום הבחינה, לחמשת האוניברסיטאות בישראל ולטכניון (בדרך כלל הדיווח מהיר יותר, תוך 30 ימים, אך התחייבות המרכז הארצי היא עד 45 ימים). על פי בקשתכם בטופס ההרשמה יועברו הציונים באופן ישיר גם למוסדות האחרים שציינתם בטופס. העברת הציונים למוסדות שאינם נזכרים בטופס ההרשמה תעשה על ידכם באופן עצמאי.

אם לאחר שנרשמתם תרצו להעביר את הציון שקיבלתם למוסדות נוספים מאלו שביקשתם, המופיעים ברשימת המוסדות בטופס ההרשמה, תוכלו לבקש זאת באימייל לכתובת הבאה: score@nite.org.il

את הציון שלכם תקבלו בדואר בתוך 45 יום מיום הבחינה, לפי הכתובת שנתתם בטופס ההרשמה.
הטופס שתקבלו כולל את הציונים הבאים:

  • ציון בחשיבה מילולית (בין 50 ל-150 נקודות)
  • ציון בחשיבה כמותית (בין 50 ל-150 נקודות)
  • ציון באנגלית (בין 50 ל-150 נקודות)
  • ציוני  פסיכומטרי בין 200 ל-800 נקודות בשלושה דגשים:
  • ציון כללי (40% לפרק הכמותי, 40% לפרק המילולי, 20% לפרק האנגלית);
  • ציון פסיכומטרי בדגש מילולי (60% לפרק המילולי, 20% לפרק הכמותי, 20% לפרק האנגלית);
  • ציון פסיכומטרי בדגש כמותי (60% לפרק הכמותי, 20% לפרק המילולי, 20% לפרק האנגלית).

תוכלו לראות את הציונים שלכם גם באתר המרכז הארצי זה על פי מספר תעודת הזהות שלכם ומספר האסמכתה המצוין בראש הספח "קבלה לנבחן".

תוכלו לקבל הערכה לציונכם לאחר שיפרסם המרכז הארצי את הבחינה, במערכת התרגול המקוונת שלנו.