השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

מבנה הבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית היא בחינת כניסה לעולם ההשכלה הגבוהה בישראל. לאחר הרפורמה הגדולה, כל בחינה מורכבת מתשעה פרקים (עד 2012 – 8 פרקים). כל פרק שייך לאחד משלושת התחומים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית.

הפרק הפותח של הבחינה הוא תמיד מטלת הכתיבה (חיבור, חשיבה מילולית). בעברית וערבית הזמן המוקדש לפרק הוא 30 דקות, ברוסית, צרפתית, אנגלית וספרדית – 35.

שאר הפרקים הם פרקי רב-בררה, בהם הנבחנים מתבקשים לבחור תשובה אחת מבין 4 תשובות. פרקי הרב-בררה מופיעים בסדר חופשי שלא ניתן לחיזוי מראש. בתחילת כל פרק מופיעים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לו.

בכל פרק שאלות מסוגים שונים. לרוב שאלות מסוג אחד יהיו ממוקמות יחד, בסדר קושי עולה (פרט לשאלות הבנת הנקרא בפרקי מילולי ואנגלית, שמסודרות לפי הסדר בקטעי קריאה).

מה בודקת הבחינה הפסיכומטרית?

הבחינה הפסיכומטרית בודקת האם למועמד יש כשורים הדרושים ללימודים אקדמיים.

בתחום החשיבה המילולית נבדקים הכשורים המילוליים הדרושים ללימודים אקדמיים, כגון עושר לשוני, יכולת חשיבה לוגית, יכולות הבנת הנקרא של טקסטים מורכבים, יכולות הסקה וחשיבה ביקורתית, יכולות הבעה וכתיבה מדעית מבוססת.

בתחום החשיבה הכמותית נבדקת יכולת המועמד להשתמש במספרים, במשפטים ובמונחים מתמטיים לפתרון בעיות כמותיות והן יכולתו להסיק מנתונים שמוצגים בשיטות שונות (גרפים, טבלאות, תרשימים).

התחום של האנגלית בוחן את העושר הלשוני של המועמד והן את יכולתו להבין קטעי טקסטים מדעיים.

מדי פעם מופיעות בפסיכומטרי שאלות מסוגים חדשים ולעתים אף חל שינוי בכמות השאלות בפרקים. בדרך כלל בפרקי הכמותי 20 שאלות, בפרקי המילולי 23, ובפרקי האנגלית 22 (בנוסח בחינה בעברית).

בתחילת כל פרק מצוינים כמות השאלות והזמן המוקצב לו, כדאי לשים לזה לב!

שימוש בפרקי הבחינה (מה נכלל בציון?)

משמונת פרקי הרב-בררה רק ששה משמשים את המכון הארצי למתן הציון, שני פרקים מכל תחום. שני פרקים נותרים הם "פיילוטים" – שלהם שתי מטרות:

האחת – לנטרל השפעות מועדים שונים על הציון. קיימת שמועה רווחת כי יש פערי קושי בין המועדים (מועד פברואר קל יותר משאר המועד וכדומה…) – זה לא נכון! כדי למנוע תופעה זו (אי-שוויון בין המועדים), ציונים של שנה אחת מושווים ומותאמים אחד לשני כך, שאין כל הבדלי קושי ממועד למועד. כל בחינה ישנו גם פרק, שהיה (במלואו!) בבחינה אחרת (לאו דווקא הקודמת לה).

המטרה השניה היא לבחון את טיב השאלות, כדי לסנן שאלות שלא מאבחנות בצורה הוגנת בין תלמידים חלשים לחזקים. לכן, לפני ששאלה מופיעה בפרק שמשפיע על הציון, היא נבדקת בפרק ה"פיילוט". שאלות, שעברו סינון זה ייכנסו בעתיד לאחת הבחינות העתידיות.

פרקים, שנכללים בציון, מורכבים אך ורק משאלות שעברו את מסננת "הפיילוטים".

המועמד עצמו לא יכול לדעת, איזה פרק הוא פיילוט ואיזה – נכלל בציון, כך שעל הנבחן לענות על כל פרק כאילו שהוא נכלל בציון.

צוות או.קיי. מאחל לכם הצלחה בבחינה!

כל הזכויות שמורות