השאירו את הפרטים ונתקשר

ליצור איתנו קשר

"נותרו חמש דקות": איך לנצל את הזמן הזה בפסיכומטרי?

חמש דקות לפני סיום כל פרק מכריזים על כך הבוחנים בפסיכומטרי. ברגע הזה יש לוודא כי אתם מסמנים את התשובות הנכונות במקום המתאים בדף התשובות.

למה חשוב לעשות בדיקה כזאת?

לכל פרק מוקצה מקום בדף התשובות בו יש לסמן את התשובות המתאימות לאותו הפרק. מעל המלבן המהווה את המקום המתאים לפרק הזה כתוב מספרו. הלחץ של הבחינה עלול לגרום להסטה בסימון התשובות לכן יש להקפיד על הדיוק בסימון – בפסיכומטרי זה יכול להפוך להבדל בין "התקבלתי" ל"לא התקבלתי" .

ההתראה של חמש דקות לפני סיום הפרק נועדה גם למקם אתכם נכון מבחינת הזמן ואנא – בלי לחץ – חמש דקות זה רבע מהזמן המוקצב לפרק רב-בררה, לחלוטין לא סוף הפרק. תתרכזו בסיום הפרק, נחשו את מה שלא הצלחתם לפתור והמשיכו לפרק הבא (אם יש עוד פרקים) בניסיון כנה להגיע למיצוי מקסימלי של פוטנציאל שלכם.

בהצלחה!

רשת OK פסיכומטרי