Оставьте свои данные
и мы вам перезвоним:

מבחן מימד

מימ"ד היא בחינת מיון למועמדים למכינות הקדם-אקדמיות. מכללות רבות משתמשות בציון הבחינה, בשילוב עם ציוני בחינות הבגרות ככלי למיון מועמדים.

Формат обучения

 

לימוד עצמי

 

קורס הכנה לבחינת מימ"ד Zoom-Live

 

מסלול לימוד עצמי, עם גישה לשיעורי הווידאו, תרגול און ליין וערכת ספרים מקצועית

 

אחד על אחד

מבנה הבחינה ומרכיביה

בבחינת מימ"ד שני פרקי מתמטיקה, שני פרקי עברית ו שני פרקי אנגלית (לאו דווקא בסדר הזה). הזמן המוקצב לכל פרק בבחינה הוא 25 דקות.

מינון השאלות בפרקים כל פרק מילולי מכיל 30 שאלות, כל פרק כמותי מכיל 23 שאלות, כל פרק באנגלית מכיל 25 שאלות.

מספר השאלות בכל נושא איננו יציב אך ניתן לקבל הערכה גסה לגביו בבחינה לדוגמה שבאתר המרכז הארצי ובחינות מתכונת שלנו.

ניתן להיבחן בבחינת מימ"ד פעם בחודשיים.

כיצד מתקיימת הבחינה?

בחינת מימ"ד נערכת במחשב.

לפני הבחינה ניתנת האפשרות להתנסות בפתרון שאלות אחדות. אנו ממליצים להתנסות בשאלות מסוג זה מראש, מהבית, באתר המכון הארצי לבחינות להערכה (www.nite.org.il).

לצורך סימון תשובות נכונות תידרש להעזר בעכבר ולא במקלדת, בחירת התשובות נעשית על-ידי לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר.

סימון תשובות במבחן

בחינת מימ"ד היא בחינה רב-ברירתית, לכל שאלה בבחינה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה. עליך לבחור תשובה על ידי סימון העיגול שלצדה. ניתן לשנות את התשובה שבחרת ולבחור בתשובה אחרת על ידי סימון עיגול אחר. הסימון החדש מבטל את הסימון הקודם. רק התשובה האחרונה נבדקת.

סימון תזכורת

בצד ימין של המסך יופיע כפתור "סימון תזכורת", בו ניתן להשתמש לצורך סימון שאלות, אליהן נרצה לחזור בהמשך.

חומר עזר – אסור!

אין להביא אל הבחינה חומר עזר כלשהו, כגון דפי טיוטה, מחשבי כיס וכדומה. דפי טיוטה לצורך עריכת חישובים יחולקו בכיתת הבחינה.

ציוני מבחן מימד

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

דיווח הציונים

תוך 10 ימים הציונים מועברים למכינה, בה נבחנתם. תוכלו לראות את ציוניכם באתר המכון הארצי לבחינות ולהערכה על פי פרטים אישיים מזהים: השם, מספר הזהות ומספר האסמכתה המופיע עם תחילת הבחינה.

מבנה הבחינה

הבחינה מורכבת משמונה פרקים בתחומים הבאים: עברית, מתמטיקה ואנגלית. בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות הנכללות בו ומשך הזמן המוקצב לפתרונו. משך הבחינה כולה כשלוש שעות וחצי.

עברית

בתחום זה נבדקים: העושר הלשוני, היכולת לנתח ולהבין קטעי קריאה מורכבים, והיכולת לחשוב בבהירות ובשיטתיות. הבחינה בעברית כוללת שאלות מכמה סוגים: אוצר מלים, השלמת משפטים והבנת הנקרא. השאלות בתוך כל סוג מסודרות בסדר קושי עולה. יוצאות מכלל זה השאלות בהבנת הנקרא, המסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע.

מתמטיקה

לפתרון השאלות בתחום זה נדרש ידע מתמטי בסיסי – רמת ידע הנרכשת בכיתות ט' – י' ברוב בתי הספר בארץ.

סוגי השאלות בפרקי המתמטיקה כוללים:

אנגלית
בתחום זה נבדקת השליטה בשפה האנגלית כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעים ומשפטים ובהבנתם. בפרקי האנגלית מופיעות שאלות מהסוגים השלמת משפטים והבנת הנקרא. בהשלמת המשפטים נבדקת ההבנה של מילים בתוך הקשר ויישומה, ובהבנת הנקרא נבדקת היכולת להבין קטעים קצרים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים, וזאת באמצעות שאלות על כל קטע.

בשאלות מסוג השלמת משפטים השאלות מסודרות על – פי סדר קושי עולה. בשאלות הבנת הנקרא השאלות מסודרות על – פי הסדר של הופעת הנושאים בקטע.

Contact us

For information and registration

Telephone lines are open on Sundays-Thursdays, from 10:00 to 16:00